Vain pieni virta kaikesta globaalista rahoituksesta ohjautuu kiertotalouteen – ”On kuin ämpärillinen vettä mereen”

Rahoitus
Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalousmarkkinat ovat kasvussa, mutta lineaaritalouden markkinat kasvavat moninkertaisella volyymillä.

Maailmanpankki arvioi, että kiertotalouden markkinoiden koko on nyt noin kahdeksan biljoonaa Yhdysvaltojen dollaria eli kahdeksan miljoonaa miljoonaa dollaria.

Markkinoiden on arvioitu kasvavan vuoteen 2053 mennessä noin 23 biljoonaan dollariin.

Kymmenen kertaa suurempi lineaaritalous

Summa tuntuu suurelta, mutta kalpenee vertailussa lineaaritalouden kasvutahtiin. Jos lineaaritalouden markkinat ovat nyt noin 90 biljoonaa dollaria, ne kasvavat arvioiden mukaan 225 biljoonaan dollariin vuoteen 2053 mennessä.

Lineaaritaloudessa yhä uusia luonnonvaroja kaivetaan ja otetaan käyttöön ja käyttövaiheen jälkeen hukataan jätteeksi. Ei siis ole ihme, että globaalien resurssien kulutuksen odotetaan samassa ajassa kaksinkertaistuvan.

Kiertotaloudessa puolestaan on tarkoitus säilyttää kerran käyttöönotetut luonnonvarat ja resurssit yhteiskunnan kierroissa ja käytössä arvoa tuottamassa.

Jos siirtymä kiertotalouteen olisi volyymiltaan suurempi, se pystyisi ehkä korvaamaan lineaaritalouden kasvua. Näin kiertotalous vähentäisi uusien luonnonvarojen kulutusta ja hidastaisi sitä kautta myös luontokatoa.

Kiertotalousrahoitus on pahasti jäljessä

Maailmanpankin luonto- ja ympäristöasiantuntija Andrea Liverani muistuttaa, että lineaaritaloutta on tuettu satoja vuosia. Nykyisinkin materiaalien ekstraktioon eli neitseellisten luonnonvarojen ja resurssien käyttöönottoon ohjataan vuosittain 1,8 biljoonaa dollaria tukia.

Sen sijaan kiertotaloutta ei juuri tueta taloudellisilla kannustimilla. Materiaalien kulutusta ei esimerkiksi veroteta.

Liverani huomauttaa, että EU on ohjannut viime vuosina rahoitusta kiertotalouteen ja vihreään siirtymään, mutta kiertotalous on siitä huolimatta pahasti takamatkalla:

”Kun kiertotalousrahoitusta laitetaan lineaarisesti rakennettuun yhteiskuntaan, se on kuin kaataisi ämpärillä vettä mereen. Pelin sääntöjen on pakko muuttua, jotta voimme jossain vaiheessa korvata lineaaritalouden kiertotaloudella”, hän vertaa.

Liverani puhui aiheesta Maailman kiertotalousfoorumissa Helsingissä 31. toukokuuta 2023.

Maailman kiertotalousfoorumissa Helsingissä oli paikan päällä yli kaksi tuhatta osanottajaa.

Maailman kiertotalousfoorumissa Helsingissä oli paikan päällä yli kaksi tuhatta osanottajaa.

Hallintomallit suunniteltava uudelleen

”Yritykset ovat kiertotalouden moottoreita, mutta ne kohtaavat yhä lukuisia sisäisiä ja ulkoisia esteitä.”

Liverani listaa kiertotalousmuutoksen esteinä yritystasolla rahoituksen ja osaamisen puutteen, kyvykyyspuutteet, yritysjohdon heikon sitoutumisen muutokseen sekä epätarkat käsitykset riskeistä.

Kiertotalouskehitystä hidastavat myös arvoketjujen sirpaleisuus ja yhteistyön puutteet.

Makrotaloudessa kiertotaloudellisuutta estää tai hidastaa esimerkiksi se, ettei kuluttajilta vielä tule tarpeeksi kysyntää kiertotalouden mukaisille palveluille tai tuotteille. Lainsäädäntö on ristiriitaista, eikä verotus tue kiertotaloussiirtymää. Iso este on myös se, että kiertotalous on hyvin työvoimavaltaista, mutta nimenomaan työn teettäminen on nyky-yhteiskunnassa kallista.

Liveranin mukaan ei riitä, että suunnittelemme tuotteet kiertotalouden mukaisiksi, vaan on suunniteltava uudestaan myös yritysten liiketoimintamallit ja arvoketjut sekä hallinto- ja politiikkamallit.

Kolmella miljardilla kiertotalouslainoja

Euroopan investointipankki EIB on viime vuosina ohjannut yhä enemmän rahoitusta nimenomaan kiertotalouteen.

EIB:n varapresidentti Ambroise Fayolle muistuttaa, että vuonna 2022 EIB teki ennätyssuuret kiertotalousrahoituspäätökset.

Vuodesta 2018 vuoteen 2022 EIB on tukenut kaikkiaan 118 kiertotalousprojektia yhteensä 3,4 miljardilla eurolla.

EIB:n kokonaisrahoituspottiin verrattuna kiertotaloussumma on kuitenkin vain prosentteja.

Miksi kiertotalous sitten on yhä marginaalissa? Fayolle viittaa siihen, että pankkien riskianalyysi pohjaa yleensä lineaaritalouden malleihin. Näin on siitä huolimatta, että kiertotalousstrategiat ja -bisnesmallit huomioisivat usein lineaaritaloutta paremmin olemassa olevat ympäristöriskit sekä sosiaaliset riskit.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuvat: Adobe Stock ja Elina Saarinen.

Facebooktwitterlinkedin