Valmistetaanko tulevaisuuden sähköautot kierrätetyistä materiaaleista? Miljoonahanke pohjustaa kiertotaloutta kaupungeissa

Sähköauto latauksessa
Facebooktwitterlinkedin

Sähköautoihin, akkuihin ja magneetteihin tarvittavat kriittiset materiaalit ovat niukilla. Uusi suomalaishanke tutkii, voisiko kiertotalous helpottaa sähköisen liikkuvuuden materiaalien saatavuusriskiä.

Nelivuotisen GoverMat-projektin toteuttavat VTT, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto. Mukana on myös kansainvälisiä kumppaneita.

Hanke keskittyy erityisesti akuissa, akkumateriaaleissa, elektroniikan komponenteissa ja kestomagneeteissa käytettävien kriittisten materiaalien kierrättämiseen.

Suomen Akatemia on myöntänyt projektille 1,2 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,7 miljoonaa euroa.

 

Tavoitteena kokonaiskuva

 

Suomi tähtää hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan vuonna 2035.

Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Myös liikenteen sähköistymiselle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet.

Raaka-ainekiertojen sulkemiseen tarvittavat tiedot ovat kuitenkin hajanaisia ja alan toimijakenttä hyvin laaja.

”Päästäksemme kestävälle yhteiskunnalle asetettuihin tavoitteisiin on tärkeää luoda kokonaiskuva politiikkatoimista, markkinoista, materiaalivirroista, raaka-aineiden kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä teknologisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat kriittisten raaka-aineiden käyttöön ja kiertoihin”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta.

Huttunen-Saarivirta toimii GoverMat-hankkeen koordinaattorina.

 

Paikkakuntaesimerkkeinä Kokkola ja Pori–Harjavalta

 

GoverMat-hanke pyrkii edistämään kiertotaloutta erityisesti kaupunkitasolla.

Se tapahtuu avaamalla uusia näkökulmia sidosryhmien rooleihin ja luomalla kokonaiskäsitystä kriittisten raaka-aineiden virroista eri sovelluksissa sekä paikallisesti että koko maan tasolla.

Kaupunkiseuduista vertailukohtana toimivat Kokkola ja Pori–Harjavalta teollisuuspuistoineen. Ne ovat tehneet innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen valtion kanssa ja valikoituneet sitä kautta hankkeen esimerkkitapauksiksi.

 

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemia-lehti

Kuva: Scanstockphoto. Kriittisiä raaka-aineita kuluu paljon etenkin sähköajoneuvojen akuissa ja akkumateriaaleissa.

Facebooktwitterlinkedin