Varuskuntien muonituksessa huomiota ruokahävikkiin

Facebooktwitterlinkedin

15.9.2016

Varuskuntamuonituksen ruokahävikkiä voi vähentää seurantajärjestelmin ja esimiesohjauksella. Hävikin vähentämisestä syntyy merkittäviä kustannussäästöjä.

Tämä kävi ilmi, kun Leijona Catering Oy teetti Envitecpolis Oy:llä Motivan toimintamallin mukaisen materiaalikatselmuksen Kajaanissa sijaitsevassa varuskuntaravintola Hoikanhovissa.

Katselmus kävi läpi Hoikanhovin ruokatuotantoprosessit, materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset. Katselmoitu kohde Hoikanhovi palvelee sekä varusmiehiä että Puolustusvoimien ja varuskunta-alueella toimivien yritysten henkilöstöä.

”Tulokset ylittivät odotuksemme. Katselmuksen jälkeen meillä on ennakoitua enemmän käytännön toimenpide-ehdotuksia tunnistettujen parannuskohteiden toteutukseen. Olemme asettaneet tämän perusteella Leijonalle selkeät tavoitteet muun muassa hävikin ja biojätteen vähentämiseen ”, toteaa Leijona Cateringin aluejohtaja Petri Hoffren.

Leijona Catering toteuttaa kaikki ruokapalvelut Puolustusvoimien varuskuntaravintoloissa ja valmistaa päivittäin yli 70 000 ateriaa.

”Pienikin vähennys ravintolakohtaisessa biojätteen määrässä on merkityksellinen koko yrityksen tasolla.”

Etenkin hävikin eli biojätteen määrän seurantajärjestelmä on tärkeä saada käyttöön. Järjestelmällisen seurannan avulla työnjohto voi vaikuttaa biojätteen määrään ja asettaa selkeitä tavoitteita määrän vähentämiseksi.

Näin myös työntekijät näkevät paremmin omien valintojensa vaikutuksen hävikin määrään. Seurannan ansiosta hävikistä ja sen vähentämisestä on helppo viestiä myös ruokailijoille.

 

Materiaalikatselmus on systemaattinen menetelmä, jolla

  • saadaan kokonaiskuva tuotannon materiaalivirroista ja niihin liittyvistä suorista ja välillisistä kustannuksista (ISO 14051:2011 -standardin mukaisesti)
  • tunnistetaan tuotantoprosesseista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja
  • tunnistetaan konkreettisia toimenpiteitä säästöjen ja parannusten toteuttamiseksi
  • arvioidaan tunnistettujen toimenpiteiden säästöpotentiaali, kannattavuus ja toteutusmahdollisuudet siten, että yrityksen on helppo valita toteutettavat toimet
  • tuotetaan arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan.
Facebooktwitterlinkedin