VTT: Arvoaineet talteen kaivos- ja kulutusjätteistä

Facebooktwitterlinkedin

27.1.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on käynnistänyt Mineraalitalouden innovaatio-ohjelman. Se kehittää uusia teknologioita metallien ja muiden mineraalien talteenottoon sekä parantaa raaka-aineiden kiertoa ekologisen tuotesuunnittelun avulla.

Tavoitteena on muuttaa uhat eli raaka-aineiden niukkuus ja ympäristöhaasteet uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi Suomessa ja Euroopassa.

Innovaatio-ohjelmassa kehitetään uusia teknologioita strategisesti merkittäviin mineraaliarvoketjun osiin.

VTT:n tutkimusprofessori Olli Salmi: ”Nykyiset talteenottomenetelmät ovat liian karkeita ja ne on korvattava tulevaisuudessa hienostuneemmilla, ympäristöä säästävillä menetelmillä.”

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee VTT:llä kehitetyn kullan talteenoton sienifiltterin avulla. Työn alla on muun muassa hydrobiometallurgisen mineraalien talteenottolaitteiston kehittäminen pilot-vaiheeseen.

Teollisessa tuotannossa tärkeiden mineraalien on arvioitu hupenevan seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa, jollei uusia mineraalilähteitä löydetä ja vaihtoehtoisia raaka-aineita kehitetä nopeasti.

Uusia lähteitä voivat olla esimerkiksi kaivosten rikastehiekat ja kulutusjätteet. Näistä voidaan saada erilaisilla menetelmillä arvoaineet talteen nykyistä paremmin.

Samalla on kiinnitettävä huomiota tuotesuunnitteluun, jotta arvokkaat raaka-aineet saadaan kierrätysvaiheessa helpommin talteen.

Parhaimmassa tapauksessa kierrätysraaka-aineilla voidaan tulevaisuudessa korvata haitallisten tai kriittisten raaka-aineiden käyttö tuotannossa.

VTT:n mineraalialan t&k-työn volyymi vuonna 2014 oli noin 6 miljoonaa euroa. Hankeportfolio koostuu pääosin EU:n ja Tekesin rahoittamista hankkeista sekä asiakashankkeista.

Facebooktwitterlinkedin