Vuoropuhelua viranomaisyhteistyöhön!

Adobe Stock
Facebooktwitterlinkedin

Hyödynnä ja kehitä verkostoja. Mahdollista kokeilut. Jaa tietoa: käytä tiedonvaihtofoorumeita, alustoja ja julkaisuja. Varmista riittävät resurssit. Tiedota ja neuvo toiminnanharjoittajia. Ennakoi.

Näin voisi kiteyttää tuoreen pilottihankkeen kokoamat ohjeet ja suositukset viranomaisille. Ne on tarkoitettu kehittämään viranomaisten välistä yhteistyötä erilaisissa kiertotaloushankkeissa.

Jotta materiaalit saadaan kiertoon ja yritysten kiertotalousinvestoinnit liikkeelle, tarvitaan tiivistä vuoropuhelua, ennakointia ja yhteistä ymmärrystä myös kiertotaloushankkeiden viranomaismenettelyistä.

Viranomaisyhteistyötä on kehitetty viime syksynä Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämässä pilottihankkeessa. Hankkeen suositukset on nyt koottu yhdeksi raportiksi.

Suositukset on ryhmitelty kuuden eri kokonaisuuden alle:

  1. Olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen, verkostojen kehittäminen ja kokonaisvaltainen tarkastelu
  2. Kokeilujen mahdollistamiseen ympäristönsuojelun taso ja lain vaatimukset huomioon ottaen tulee erityisesti keskittyä
  3. Tiedon jakaminen ja keskittäminen yhdenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi: alueellinen ja kansallinen tiedonvaihto, alustat, tiedonvaihtofoorumit ja julkaisut
  4. Viranomaisten riittävien resurssien varmistaminen esimerkiksi erityisesti ennakoinnissa ja riskienhallinnassa
  5. Toiminnanharjoittajien kyvykkyyden ja tietoisuuden nostaminen viranomaisprosesseista tiedottamalla ja neuvomalla
  6. Ennakoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen sisältäen niin ennakkoneuvottelut kuin jatkuvamman tiedonvaihdon kiertotalouden tarpeista.

Kuva: Adobe Stock. 

Facebooktwitterlinkedin