Ympäristöministeriön talousarvio tähtää toimivaan kiertotalouteen

Facebooktwitterlinkedin

19.8.2015

Vaikka ympäristöministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi on kahdeksan miljoonaa euroa tämänvuotista pienempi, ministeriön lähtökohtana on silti pyrkimys materiaalien suljettuun kiertoon.

Ympäristöministeriön budjettiehdotus on yhteensä 195,7 miljoonaa euroa. Tästä 96,8 miljoonaa menisi ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin. 30,8 miljoonaa suuntautuisi alueidenkäyttöön ja rakentamissektorille. 67,8 miljoonaa tarvitaan hallinnonalan toimintamenoihin ja päätöksentekoa parantavien selvitysten tekemiseen.

Ministeriön mukaan bio- ja kiertotaloutta edistämään tarvitaan rakenteellisia muutoksia, ohjauskeinoja ja kokeiluja. Ministeriö haluaa vaikuttaa EU:n kiertotalousaloitteiden valmisteluun ja toteuttaa uusia käytännönläheisiä kehittämis- ja kokeiluhankkeita.

Haitalliset aineet ja kemikaalit olisi saatava hallintaan. Tarvitaan myös tapoja vähentää jätteiden syntyä koko tuotanto- ja kulutusketjussa.

Ministeriö korostaa myös ravinteiden kierrättämistä sekä ympäristölupamenettelyiden sujuvoittamista.

Ministeriö aikoo ensi vuonna valmistella jätelain muutoksen ja jatkaa jätelainsäädännön tuottajavastuusäädösten toimivuuden arviointia. Lisäksi ministeriö viimeistelee valtakunnallisen jätesuunnitelman.

Ministeriö ehdottaa, että pilaantuneiden alueiden kunnostukseen käytettäisiin ensi vuonna 1,36 miljoonaa euroa. Määräraha ohjattaisiin ELY-keskusten priorisoimiin kohteisiin tai ympäristövahinkojen ehkäisyssä välttämättömiin toimiin.

Kiireellisiä isännättömiä pilaantuneita kohteita kunnostetaan uudistuvan valtion jätehuoltojärjestelmän sekä öljysuojarahaston JASKA-hankkeen kautta.

Öljyntorjunta-alusten torjuntavalmiuteen ehdotetaan 500 000 euron lisäpanostusta. Merentutkimusalus Arandan peruskorjaus aloitetaan.

Lue koko talousarvioehdotus ympäristöministeriön sivuilta.

Facebooktwitterlinkedin