Yritysvastuulaista alustava sopu – Ei ulotu tuotteen arvoketjun kaikkiin osiin

Kuva: Shutterstock. Paikalliset asukkaat voivat pian haastaa yrityksen oikeuteen esimerkiksi yrityksen aiheuttamasta metsäkadosta.
Facebooktwitterlinkedin

Yritysten on jatkossa tunnistettava ja ehkäistävä toimintaansa liittyvät haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset. Tätä velvollisuutta laiminlyövät yritykset voivat joutua vastuuseen teoistaan.

Tätä tarkoittaa uusi EU:n yritysvastuudirektiivi, jos se etenee sovitusti. (Katso alkuperäinen tiedote tästä.) Komissio, parlamentti ja neuvosto saavuttivat 14.12.2023 yritysvastuudirektiivistä alustavan sovun kolmikantaneuvotteluissa.

Metsäkatoa ja ekosysteemihaittoja vältettävä

Yritysvastuudirektiivin mukaan yritysten on minimoitava toiminnastaan aiheutuvat negatiiviset vaikutukset, eli yritysten on vältettävä esimerkiksi liiallista veden kulutusta, haittaa ekosysteemeille, lapsityötä, orjuutta, saastuttamista ja metsäkatoa. Yritysten on toimittava huolellisesti ja vastuullisesti (niin kutsutun due diligence -periaatteen mukaan) ja seurattava tehokkuuttaan tässä.

Lainsäädäntö koskee kaikkia yli 150 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä ja yli viisisataa henkeä työllistäviä yrityksiä. Lisäksi säännöt koskevat tätä pienempiä yrityksiä tietyillä sektoreilla kuten tekstiilien valmistuksessa, maataloudessa, mineraalivarannoissa ja rakentamisessa, jos yrityksen liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa ja jos yritys työllistää yli 250 työntekijää.

Yritysten on kuultava niitä sidosryhmiä ja tahoja, joihin heidän toimintansa vaikuttaa.

Yritysten on myös tehtävä suunnitelma siitä, kuinka heidän liiketoimintamallinsa käy yhteen sen tavoitteen kanssa, ettei maapallon ilmasto saisi lämmetä yli 1,5 astetta esiteollisesta ajasta.

Jäsenmaiden on nimitettävä viranomainen valvomaan ja sanktioimaan mahdollisia direktiivirikkomuksia.

Yrityksen voi haastaa siviilioikeuteen sen aiheuttamista vahingoista, ja sakot ovat vähintään viisi prosenttia yrityksen nettoliikevaihdosta.

”On selvää, että maailmanlaajuisia haasteita köyhyydestä ilmastokriisiin ja luontokatoon ei ratkaista ilman yritysten täyttä osallisuutta. EU:n yritysvastuulaki on keskeinen osa tätä taistelua. Uskon, että tämä lainsäädäntö toimii esimerkkinä myös EU:n ulkopuolisille maille. Lainsäädäntö ei koske ainoastaan EU-maiden yrityksiä vaan kaikkia EU-markkinoilla toimivia suuria yrityksiä” kiittää eroparlamentaarikko Heidi Hautala. Hän on työskennellyt yritysvastuun sitovan sääntelyn eteen monta vuotta.

Ei koske tuotteiden myyntiä

Yrityksille asetettava huolellisuusvelvoite ei kuitenkaan koske tuotteiden myyntiä.

”Lainsäädäntö ei siis ulotu aivan kaikkiin arvoketjun osiin”, Hautala myöntää. Hän kritisoi neuvostoa kunnianhimon puutteesta neuvotteluissa.

Rahoitusala on sääntelyn piirissä vain osittain.

Parlamentin täysistunto hyväksyy kolmikantaneuvotteluissa saavutetun sovun näillä näkymin alkuvuodesta.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Shutterstock. Paikalliset asukkaat voivat pian haastaa yrityksen oikeuteen esimerkiksi yrityksen aiheuttamasta metsäkadosta.

Facebooktwitterlinkedin