YTP ja YYL yhdistyvät

Yhteen
Facebooktwitterlinkedin

4.12.2013

Ympäristöalan edunvalvontaliitot Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sekä Ympäristöyritysten Liitto ry YYL yhdistyvät vuoden vaihteessa.

Ympäristöalan yhteisen liiton nimenä pysyy tuttu Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry.

Ympäristöyritysten Liiton operatiivinen toiminta sulautuu YTP:hen. Juridisesti YYL:n toiminta tullaan ajamaan alas vuoden 2014 aikana. Tosin tähän tarvitaan vielä liittokokouksen määräenemmistöpäätös.

YYL:n jäsenyritykset sekä muut ympäristöalalla toimivat yritykset voivat hakea nyt YTP:n jäsenyyttä.

Liittojen hallitukset sopivat asiasta virallisesti torstaina 28. marraskuussa pidetyssä hallitusten yhteisessä kokouksessa. Käytännössä keskusteluja ja neuvotteluja voimien yhdistämisestä on käyty jo pitkään.

Fuusioitunut liitto tähtää siihen, että se edustaisi kattavasti ja laajasti koko ympäristötoimialan arvoketjua. Se tavoittelee yli sadan yrityksen jäsenmäärää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto olisi noin 1,5 miljardia euroa.

Elinkeinoelämän keskusliitossa YTP vaihtaa emojärjestöä: se sijoittuu jatkossa Kemianteollisuuden jäsenliitoksi. Kemianteollisuus on tähän saakka ollut YYL:n kotipesä, kun taas YTP on kuulunut Yleiseen Teollisuusliittoon.

”Kemianteollisuus pystyy tarjoamaan paremmin meidän toimialaamme lähellä olevaa tukea liittyen esimerkiksi työturvallisuus- ja kemikaalikysymyksiin sekä biotalouteen”, YTP ry:n hallituksen puheenjohtaja, Ekokemin toimitusjohtaja Timo Piekkari perustelee.

Yhteen taas

Fuusion myötä pitkään hajanaisena toiminut ympäristöala yhdistyy. YTP ry syntyi loppuvuodesta 2012. Tuolloin YYL:ään kuulumattomat alan suuret toimijat perustivat uuden liiton. Mukaan lähti muutama YYL:n jäsenyritys turhautuneena edunvalvonnan keskittymisestä liiaksi jätteenkuljetuskiistoihin.

Liittojen jäsenet eivät kuitenkaan missään vaiheessa ole katkaisseet keskusteluyhteyttä. Tunnustelu yhteisen polun löytämiseksi on ollut jatkuvasti käynnissä.

YTP ry:n hallituksen puheenjohtaja, Ekokemin toimitusjohtaja Timo Piekkari ja YYL:n hallituksen puheenjohtaja, L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen kertovat, että kun yhteinen näkemys tavoitteista ja edunvalvontakysymyksistä löytyi, kyse oli vain siitä, miten ratkaisut käytännössä toteutettaisiin.

”Ympäristöalan elinkeinomahdollisuudet näyttävät lupaavilta ja elinvoimaisilta. Siirtyminen kierrätysyhteiskuntaan edistää liiketoimintamahdollisuuksia. Toimintaympäristön on kuitenkin oltava vakaa ja ennustettava, jotta voimme tehdä investointeja sekä kehittää uusia teknologioita ja palveluita”, Mikkonen sanoo.

”Näemme asiat samalla tavalla. Alalla on valtavasti mahdollisuuksia. Kyse on siitä, miten toimialan yritykset onnistuvat kehittämään toimintaansa ja voittamaan imagoon, arvostukseen ja tunnettuuteen liittyviä haasteita sekä poistamaan uusiokäytön esteitä”, Piekkari vahvistaa.

Koko arvoketju mukaan

Oikea aikaikkuna liittojen fuusioitumiselle aukesi henkilöstömuutosten myötä. YYL:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen siirtyi syyskuussa yllättäen Finatex ry:hyn. Myös YTP ry on etsinyt uutta asiamiestä. Resurssit päätettiin yhdistää.

”Ympäristötoimiala on kärsinyt siitä, että edunvalvonta on ollut hajanaista ja viestit osin ristiriitaisia. Meillä on kuitenkin yhteisiä tarpeita siinä, miten haluamme tulevaisuudessa valvoa toimialan etua”, Piekkari sanoo ja jatkaa:

”Haluamme lähteä yhdessä vahvistamaan toimialan ääntä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, kun puhutaan luonnonvarojen kestävän kulutuksen edistämisestä ja liiketoiminnan markkinaehtojen kehittämisestä. Haluamme tuoda yhteen alan isot ja pienet toimijat”, Piekkari näkee.

Ympäristöyritysten Liitossa oli satakunta jäsenyritystä, mutta Mikkonen laskee, että ympäristönhuoltoalalla toimii Suomessa ainakin tuplasti tämä määrä. Joukossa on paljon pieniä kuljetus- ja keräysfirmoja, laitevalmistajia ja teknologian maahantuojia sekä asiantuntijoita ja konsultteja, joilla ei tähän saakka ole ollut kattavaa edunvalvontaa. Heitä toivotaankin nyt vahvistuvan liiton jäseniksi.

”Emme katso taaksepäin vaan eteenpäin. Haluamme saada ympäristöhuollon toimialan saman sateenvarjon alle liittoon, jossa on mukana koko arvoketju logistiikasta ja prosesseista hyödyntämiseen sekä välineistä ja tekniikasta palveluihin ja asiantuntemukseen”, hän korostaa.

Suurempi liitto saa paremmin äänensä kuuluviin valtakunnallisessa edunvalvonnassa. Sillä on myös enemmän resursseja hoitaa sekä alueellista että kansainvälistä edunvalvontaa. YYL on toiminut aktiivisesti eurooppalaisessa jätehuolto- ja ympäristöalan yritysten järjestössä FEADissa. Kansainvälistä edustusta, verkottumista ja vaikuttamista halutaan nyt entisestään lisätä.

”On eurooppalainen ilmiö, että kierrätysalalle syntyy kitkapintoja, kun jätteistä tulee osa materiaalitaloutta. Teollisuus näkee kierrätysraaka-aineet yhä arvokkaampina ja julkisella sektorilla on oma roolinsa”, Mikkonen ja Piekkari sanovat.

Lisää jaostoja

Teknisesti kahden liiton fuusio on byrokratiaa ja juridiikkaa. YYL:n kaksi työntekijää hoitavat vuoden vaihteen jälkeen jäsenistön palvelutehtäviä YTP:ssä, joten YYL:ltä siirtyvät jäsenet saavat jatkossakin asioida tuttujen ihmisten kanssa.

Jäsenhakemukset halutaan käsitellä mahdollisimman pian, jotta päälinjaukset olisivat valmiita vuoden vaihteessa.

Liittojen edustajat valitsivat fuusioituneelle liitolle uuden hallituksenkin jo marraskuussa. Se aloittaa toimintansa alkuvuodesta sillä ehdolla, että hallitusten jäsenten yritykset ovat ehtineet hakea eroa YYL:stä ja hakea YTP:n jäsenyyttä.

Jäsenyrityksistä riippuen liiton toiminta saatetaan organisoida jaostoiksi, jotka keskittyvät viemään tietyn osa-alueen tärkeitä kysymyksiä eteenpäin. YTP:n nykyiset jaostot, vastuullisuus-, turvallisuus-, lainsäädäntö- ja tuottajavastuujaosto, saavat siis todennäköisesti rinnalleen lisää edunvalvontavoimia.

Facebooktwitterlinkedin