Selvitysmies: Jätehuoltoon hankintalakiesitystä korkeammat ulosmyyntirajat

Facebooktwitterlinkedin

2.12.2016

Selvitysmies, asianajaja Mikko Alkio esitti marraskuun alussa julkaistussa raportissaan hankintalakiin jätehuoltopalveluiden järjestämiseksi mallia, joka edistäisi hankintalain ja jätelain yhteensovittamista, varmistaisi yhdenmukaiset kilpailuedellytykset yksityisten ja kunnallisten toimijoiden välillä ja lisäisi oikeusvarmuutta.

Malli sisältää kuusi kohtaa. Alkio korostaa, että kyse on kokonaisuudesta, eikä suosittele toteuttamaan vain muutamia toimenpiteistä.

Alkio esittää muun muassa, että kunnallisille jäteyhtiöille sallittaisiin 15 prosentin ulosmyyntiraja vuoden 2017 loppuun saakka, jonka jälkeen raja laskisi 10 prosenttiin.

Alkion raportti on kokonaisuudessaan luettavissa ympäristöministeriön sivuilla: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Selvitykset_ja_julkaisut

Samalta sivulta löytyy myös Alkion ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston Martti Virtasen tekemä aloite jätealan markkinapaikan perustamisesta.

Hankintalakiesityksen käsittely on yhä kesken eduskunnassa.

Facebooktwitterlinkedin