EU:ssa kiinnostusta painottaa kemiallista kierrätystä

Facebooktwitterlinkedin

Kemiallinen kierrätys on nousemassa yhdeksi ratkaisuksi esimerkiksi muovijätteiden kierrätyksen tehostamisessa.

”EU:ssa on paljon kiinnostusta painottaa jatkossa uusia kierrätysmenetelmiä kuten kemiallista kierrätystä, koska sitä kautta päästään korkealaatuisiin kierrätystuotteisiin, vaikka fraktio menisikin energiantuotantoon”, sanoi ministeri Kimmo Tiilikainen Pakkausyhdistyksen järjestämässä Pakkausmuovit ja ympäristö -seminaarissa Helsingissä 12. maaliskuuta.

EU tähtää siihen, että muovipakkauksista jopa 55 prosenttia kierrätetään vuonna 2030. Sekä Euroopassa että Suomessa pohditaan nyt keinoja tähän pääsemiseksi.

Esimerkiksi Neste suunnittelee hyödyntävänsä vuonna 2030 jopa miljoona tonnia muovijätettä, josta voisi jalostaa juuri kemiallisella kierrätyksellä uusia kemikaaleja, voiteluaineita ja polttoaineita.

”En usko, että EU:n kierrätystavoitteisiin päästään pelkällä mekaanisella kierrätyksellä. Kemiallisen kierrätyksen avulla saisimme kierrätettyä myös sellaista muovijätettä, jolle ei nyt ole kysyntää, ja saisimme tuotettua neitseellisen veroista laatua. Paljon vaaditaan vielä työtä, teknologian kehitystä ja arvoketjuja”, totesi Nesteen raaka-ainepuolen tutkimus- ja kehitysjohtaja Outi Teräs.

 

Muovipakkauksille vaihtoehtoja

Suomi on laatinut laajassa yhteistyöryhmässä kansallisen muovitiekartan, joka pitää sisällään monenlaisia keinoja muovijätteen vähentämiseen, tutkimukseen ja viestintään sekä uusien pakkausmateriaalien ja kierrätysteknologioiden kehittämiseen. Ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto kertoo, että lokakuussa julkaistua muovitiekarttaa on ryhdytty nopeasti viemään käytännön työhön.

Muovipoli Oy ja Muoviteollisuus ry ovat käynnistäneet New Plastics Center -osaamisverkoston kokoamisen. Avaintoimijat kokoontuivat maaliskuun alussa Lahdessa. Verkosto haluaa vahvistaa suomalaista biomateriaaliosaamista ja yhteistyötä.

Kertakäyttöisten ruokapakkausten haastetta ratkoo myös VTT:n, Luken ja Åbo Akademin juuri käynnistynyt Package Heroes -hanke, joka sai Suomen Akatemian rahoituksen. Hankkeen sidosryhmätilaisuus pidetään 27.3.2019.

Kuva: Scanstockphoto. Muovipakkausjätteen mekaaninen kierrätys ei aina poista esimerkiksi epäpuhtauksia, joten kierrätysmuovien käyttöä elintarvikepakkaamiseen on voimakkaasti rajoitettu.

Facebooktwitterlinkedin