Jätepuitedirektiiviin muutosesitys kesän aikana – Tekstiileille tuottajavastuu, ruokahävikin vähentämiseen tiukat tavoitteet

Tekstiileille tulee tuottajavastuu.
Facebooktwitterlinkedin

Tekstiilien valmistajille ja maahantuojille on tulossa vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta. Tuottajavastuu tarkoittaa, että valmistajat ja maahantuojat velvoitettaisiin vauhdittamaan tekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä järjestämään tekstiileille ja tekstiilijätteille kuljetus, erilliskeräys ja lajittelu.

Euroopan komissio antoi 5. heinäkuuta ehdotuksensa jätepuitedirektiivin muuttamiseksi.

Esityksen mukaan tuottajavastuu koskisi kotitalouksien vaatteita, asusteita ja jalkineita kaikkialla Euroopassa.

Nykyisin vain viidesosa kuluttajilta peräisin olevasta tekstiilijätteestä kerätään erikseen. EU:ssa syntyy tekstiilijätettä 12,6 miljoonaa tonnia vuodessa, keskimäärin 12 kiloa per asukas.

Kolme mallia Suomelle

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Suomen Kiertovoima KIVO ovat toukokuussa käynnistäneet esiselvityksen tekstiilien tuottajavastuusta.

Hanke luo kolme tekstiileille soveltuvaa ehdotusta siitä, millä mallilla tekstiilien valmistajat ja maahantuojat jatkossa vastaisivat tekstiilijätteen jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista niin, että malli huomioi laajennetun tuottajavastuun.

Näin Suomen toimijat pyrkivät ennakoimaan muuttuvan lainsäädännön aiheuttamia kustannusvaikutuksia.

”Tavoitteenamme on tuottaa kolme konkreettista, tekstiileille soveltuvaa ehdotusta operatiivisista tuottajavastuumalleista. Näissä ehdotuksissa tullaan huomioimaan koko tekstiilialan arvoketju sekä sen toimijoiden näkökulmat ja heihin kohdistuvat odotukset”, sanoo STJM:n johtava vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija Emilia Gädda.

Ruokahävikistä leikattava kolmannes

Jätepuitedirektiivin muutosesitys ehdottaa myös tiukkoja tavoitteita elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämiseksi.

Kotitalouksista, vähittäiskaupasta ja ravintoloista peräisin olevan ruokahävikin määrää täytyisi vähentää 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Elintarviketeollisuudella olisi velvollisuus vähentää omaa ruokahävikkiään 10 prosenttia.

Vanhenevaa ruokaa pitäisi ohjata ensisijaisesti ihmisravinnoksi eikä roskiin, kuten nyt.

Jäsenmaiden tulisi järjestää rahoitusta, tiedotusta ja koulutusta elintarvikejätteen vähentämiseen.

EU:ssa syntyy elintarvikejätettä 131 kiloa asukasta kohti eli yhteensä lähes 59 miljoonaa tonnia.

Direktiiviehdotuksia aletaan käsitellä yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksyllä 2023.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock.

Päivitetty 15.8.23: Lisätty tieto STJM:n ja Kivon esiselvityshankkeesta.

Facebooktwitterlinkedin