Keskisuomalaisten jätteistä energiaa Tampereella

Facebooktwitterlinkedin

30.7.2015

Mustankorkea Oy on päättänyt, että se toimittaa syntypaikkalajitellut yhdyskuntajätteensä ensi vuoden alusta lähtien Tampereelle.

Mustankorkea toimittaa vuodessa noin 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen, jossa sen poltolla tuotetaan sähköä ja lämpöä.

Mustankorkea on tehnyt asiasta yhteistyösopimuksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa.

Mustankorkea on etsinyt kuivajätteelleen poltto-osoitetta, koska orgaanista jätettä ei enää ensi vuoden alusta voi viedä kaatopaikalle.

Toisena vaihtoehtona oli, että osa jätteistä olisi poltettu Leppävirralle rakennettavassa Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksessa.

”Sinne olisi mahtunut vain kolmasosa meidän jätteistämme. Lisäksi voimalaitos olisi valmistunut vasta joulukuussa 2016, joten olisimme joutuneet hakemaan vuoden väliaikaislupaa sijoittaa sillä aikaa jätteitä kaatopaikalle. Tampereen suunta on meille kustannuksiltaan hyvä vaihtoehto”, Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen perustelee.

Ensimmäisiä koe-eriä aletaan kuljettaa Tammervoimalle syksyn aikana. Martikaisen mukaan asukkaiden lajitteluohjeisiin ei tule suurta muutosta, vaikka kuivajätepussit päätyvät kohta kaatopaikan penkan sijasta polttolaitokseen.

”Keskisuomalaiset osaavat jo nyt melko hyvin lajitella kierrätyskelpoiset jätteet erikseen. Toivomme, ettei poltettavan jätteen joukkoon laitettaisi esimerkiksi metallia, lasia tai kiviaineksia, koska niistä ei ole kattilassa mitään hyötyä”, Martikainen sanoo ja jatkaa:

”Myös biojäte tulisi saada vielä tehokkaammin pois poltettavasta jätteestä biojäteastiaan ja sitä kautta tulevaan biokaasulaitokseen kaasua tuottamaan.”

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikalle sijoitetaan ensi vuoden alusta enää alle 10 prosenttia vastaanotetusta jätteestä.

Syksyn aikana Mustankorkealle rakennetaan siirtokuormausasema, jonne vastaanotetaan pakkaavien jäteautojen kuormat ja rakennusjätteen lajittelussa syntyvä hyödynnyskelvoton jäte.

Jäte kuormataan hallitilassa suuriin katettuihin kuljetuskontteihin ja toimitetaan jatkokäsittelyyn Tammervoimalle.

Kun pakkausjätteen keräysjärjestelmät muuttuvat, lasipakkaukset voi toimittaa tuottajien lasinkeräysastioihin. Sen sijaan muulle lasille Mustankorkean on mietittävä keräysjärjestelmä.

”Juomalasit ja tasolasit kannattaa lajitella pois poltettavasta jätteestä. Niitä ei kuitenkaan voi laittaa pakkausjäteastioihinkaan”, Martikainen miettii.

Facebooktwitterlinkedin