Kemikaaleja ravinnosta, työstä, kuluttajatuotteista… Kemikaalien yhteisvaikutukset ja riskit haltuun

Kemikaaliriskien arviointiin verkosto
Facebooktwitterlinkedin

EU käynnistää uuden kumppanuusohjelman, jonka osallistujat muodostavat kemikaalien riskinarvioinnin osaamisverkoston.

Parc (Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals) -verkosto tukee riskinarvioinnin ja riskinhallinnan viranomaisten toimintaa nykyisissä, nousevissa ja uusissa kemikaaliturvallisuuden tehtävissä.

Suomesta verkostossa ovat mukana Oulun yliopisto, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus Syke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Työterveyslaitos.

Toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kaikkiaan verkostoon kuuluu noin 200 eri organisaatiota Euroopasta. Koko hanketta koordinoi Ranskan elintarvike-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusvirasto Anses.

Pyrkii edistämään tiedon siirtymistä viranomaisille

Parc-ohjelmassa kehitetään kemikaalien riskinarviointiin yhtenäisiä ja aiempaa parempia käytäntöjä, joita voidaan jatkossa soveltaa hallinnollisessa kemikaaliriskin arvioinnissa.

”Riskinarvioinnissa on tärkeää huomioida myös yhteisvaikutukset ja altistumiset eri lähteistä, kuten työperäinen altistuminen sekä ravintoon ja kuluttajatuotteisiin liittyvä altistuminen”, sanoo työtoksikologian tutkimusprofessori Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.

Lisäksi tavoitteena on, että jatkossa tieto riskinarviointeja tekeviltä instituutioilta siirtyy entistä paremmin viranomaisille ja päätöksentekijöille.

Näin edistetään sekä kansanterveyden että ympäristön suojelua Euroopassa. Samalla voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta riskinarviointia toteuttaviin ja riskinhallinnasta vastaaviin organisaatioihin.

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemia-lehti.

Kuva: Kuvituskuva.

Facebooktwitterlinkedin