Kierrätyskoutsit kirittävät kierrätystavoitteisiin

Ekokymppi Kierrätyskoutsi
Facebooktwitterlinkedin

Suomalaiset ovat suuren kierrätyshaasteen edessä. Jätteiden kierrätysaste on nyt 43 prosenttia, kun reilun kolmen vuoden kuluttua kaikesta jätteestä tulisi kierrättää jo 55 prosenttia.

Jätteiden lajitteluapu löytyy läheltä: Kierrätyskoutsit kuntien jätelaitoksissa tarjoavat asiantuntevaa neuvontaa asukkaille maksutta.

50 Kierrätyskoutsia

Kuntien jätelaitoksissa on noin 50 päätoimista Kierrätyskoutsia antamassa asukkaille jäteneuvontaa ja ympäristökoulutusta. Lisäksi jätelaitoksissa vähintään 300 työntekijää antaa asukkaille neuvoja ja ohjeita oman työnsä ohella.

Heinäkuussa vahvistetussa uudessa jätelaissa kuntien organisaatioiden neuvontatehtävää tarkennettiin.

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta vastuulleen kuuluvan jätehuollon osalta. Neuvonta keskittyy ohjaamaan asukkaita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Asukkaiden tulee lisäksi saada kunnan jätelaitokselta tietoa siitä, miten eri jätteet lajitellaan ja miten ne tulee toimittaa jätteen vastaanottoon.

Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenjätelaitosta hoitavat kukin tahoillaan tätä lajittelu- ja palveluneuvontatehtävää tehokkaasti monin keinoin.

Kuntien jätelaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi sadat Kierrätyskeskusten työntekijät, Martat ja 4H-kerholaiset jakavat alueellista lajittelutietoa edelleen.

Kierrätyskoutseilla tuhansia kohtaamisia

Asukas voi saada jätehuollon neuvontaa esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kanavilta tai verkkosivuilta. Useimmat jätelaitokset julkaisevat asukkaille jaettavia tiedotteita, lehtiä, seinäkalentereita, esitteitä tai muita painotuotteita.

Etenkin lapsia ja nuoria neuvotaan draamallisin keinoin; lajittelusta on tehty mm. videoita, pelejä ja teatteria.

Vaikuttavinta on kasvotusten annettu Kierrätysvalmennus esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Ennen koronaa järjestettiin vuosittain 5 200 eri kokoista neuvontatilaisuutta eri puolilla Suomea. Näissä tilaisuuksissa noin 140 000 eri ikäistä asukasta sai jätelaitoksensa työntekijöiltä tietoa ja neuvoja lajittelunsa tueksi.

Tämä toiminta on jälleen elpymässä, kun Kierrätyskoutsit jalkautuvat antamaan Kierrätysvalmennusta. Kierrätyskoutsien valmennettavina ovat kaikki jätteitä tuottavat suomalaiset. Nuorimmat treenattavat ovat päiväkoti-ikäisiä, jotka edelleen saattavat valmentaa omia vanhempiaan entistä parempiin kierrätystekoihin.

Kierrätys.info valtakunnallinen hakupalvelu

Valtakunnallinen vastaanottopistehakupalvelu www.kierratys.info on eri jätemateriaalien tiedon lähde, mutta ennen kaikkea kertoo mistä löytyy lähin vastaanottopiste materiaalille. Hakupalvelussa käyttäjiä oli viime vuonna 236 000.

Jätelaitosten omilta kotisivuilta saa aluekohtaisia lajitteluohjeita. 31:llä eri kotisivuilla käyntejä vuodessa yhteensä noin 4,6 miljoonaa.

Kuvat: Ekokymppi. Kierrätyskoutsauksen päätekijöitä Ekokympin alueella ovat neuvojat / ympäristökasvattajat, jotka vierailevat kouluilla, päiväkodeissa, yhdistyksissä ja taloyhtiöissä, ja ovat usein mukana myös tapahtumissa. Perheen pienimmille tuttu koutsi lienee Kurre Kainuulainen, joka on Ekokympin karvainen ympäristökasvattaja ja joka on saanut kaverikseen myös muita hahmoja, kuten Kosti Kompostimadon. Muita tärkeitä Ekokympin Kierrätysvalmentajia ovat somettajat, asiakaspalvelijat ja lajitteluasemien ja jätekeskuksen henkilöstö.

Facebooktwitterlinkedin