Lähituhkan kierrätys edistää vähähiilisyyttä

Ilkka Hippinen Motiva
Facebooktwitterlinkedin

Tuhkan kierrätys maa- ja metsätaloudessa on keino edistää vähähiilisyyttä. Samalla voi syntyä kustannussäästöjä.

Materiaalitorilla on voinut syyskuun alusta asti hakea ja tarjota eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa tuhkaa. Kiinnostus tuhkan hyötykäyttöä kohtaan on kasvanut uuden kelpoisuusluokittelun myötä.

”Löysimme Materiaalitorin avulla useita potentiaalisia lentotuhkan hyötykäyttäjiä”, sanoo Lasse Lahtinen Etelä-Savon Energia Oy:stä.

Lämpö- ja voimalaitoksissa syntyvä lentotuhka on voimalaitokselle hyödytön sivutuote, josta aiheutuu kuljetusten ja vastaanottomaksujen takia kustannuksia.

”Tuottamamme lentotuhka täyttää metsälannoituksen ja maanrakentamisen loppukäytölle määritetyt laatuvaatimukset. Meille on tärkeää, että tuhka kierrätetään sellaiseen kohteeseen, missä siitä on eniten hyötyä suhteessa kustannuksiin”, Lahtinen jatkaa.

 

Korvaa mineraalisia lannoitteita

Lämpö- ja voimalaitoksista syntyy tuhkaa arviolta 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa, tästä osa päätyy vielä kaatopaikoille. Maa- ja metsätaloudessa tuhkan kierrättämisellä voidaan korvata mineraalisia lannoitteita, joiden tuotanto kuluttaa paljon luonnonvaroja ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

Tuhkan käytön kannalta on erityisen tärkeää tietää, mihin käyttötarkoitukseen tuhkaerä soveltuu.

”Puutuhkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi metsälannoitteena. Tuhkalannoitus on metsänomistajalle taloudellisesti kannattava keino lisätä puuston kasvua ja metsän hiilinieluja. Turvemaametsissä tuhkalannoitus voi lisätä puuston kasvua 2–6 kuutiometriä hehtaarilla vuodessa. Tuhkan käyttöä metsälannoituksessa säätelee lannoitevalmistelainsäädäntö”, sanoo projektipäällikkö Tommi Tenhola, Tapiosta.

Motivan johtava asiantuntija Ilkka Hippinen muistuttaa, että tuhkan kierrätys on kiertotaloutta isossa mittakaavassa:

”Tuhkantuottaja saa lisäarvoa ja säästää jätekustannuksissa, arvokas tuhka saadaan hyötykäyttöön ja neitseellisiä luonnonvaroja käytetään vähemmän.”

Tuhkan luokitteluominaisuudet Materiaalitori.fi -palveluun on kehitetty Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.

Tuhkan luokittelua esitellään Tapion koordinoimassa Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeen loppuseminaarissa 18.11.2021.

 

Kuva: Motiva. Tuhkan kierrätyksellä voidaan palauttaa polttoaineena käytetyn puun ravinteet takaisin metsään, sanoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

Facebooktwitterlinkedin