Kierrätystahti pitäisi kaksinkertaistaa

Yhdyskuntajätetilasto 2019
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on saanut kohennettua yhdyskuntajätteiden kierrätysastetta.

Tilastokeskuksen 9.12.20 julkaiseman yhdyskuntajätetilaston mukaan vuonna 2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 43,5 prosenttia.

Vuonna 2018 kierrätysaste oli 42,3 prosenttia.

Kierrätysaste on siis noussut noin prosenttiyksikön.

Tahti on ollut sama kaksi viime vuotta: Prosenttiyksikön nousu toteutui myös vuodesta 2017 vuoteen 2018. Vuonna 2017 kierrätysaste oli 41 prosenttia.

EU-tavoitteiden näkökulmasta kierrätysaste kohenee tuskallisen hitaasti.

Suomen pitäisi jo seuraavassa, vuoden 2020 yhdyskuntajätetilastossa saada kierrätysastetta nostettua valtavalla harpauksella 50 prosenttiin.

Sen jälkeen Suomella on vuoteen 2025 aikaa nostaa kierrätysaste 55 prosenttiin. Tavoite tulee Euroopan unionista ja Suomen valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta.

Kierrätystahti olisi siis kirittävä keskimäärin kaksinkertaiseksi nykytahtiin verrattuna, jotta Suomi saavuttaisi tavoitteet.

Siitä eteenpäin kierrätystavoitteet kiristyvät noin prosenttiyksikön vuodessa.

 

Muovin ja biojätteen kierrätys koheni

 

Biojätettä erilliskerättiin yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu selittää suurimman osan kierrätyksen määrän kasvusta.

Muista erilliskerätyistä jätteistä eniten kasvua oli muovijätteen määrässä, joka kasvoi yli kymmenen prosenttia. Tämä näkyi erityisesti muovin kierrätyksen lisääntymisenä.

Myös metallijätettä kierrätettiin aiempaa enemmän.

 

Jätemäärä kasvoi

 

Suomessa syntyi vuonna 2019 kaikkiaan 3,122 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä.

Huolestuttavaa tilastoissa on, että jätemäärät ovat yhä kasvussa. Yhdyskuntajätettä syntyi vuonna 2019 jo 565 kiloa asukasta kohden. Määrä kasvoi 15 kiloa edellisvuodesta.

Kokonaisjätemäärästä kierrätettiin, kompostoitiin tai mädätettiin yhteensä 1,36 miljoonaa tonnia.

Suomessa yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin energiana 55,6 prosenttia eli yhteensä 1,7 miljoonaa tonnia vuonna 2019.

Energiahyödyntämisen kasvu näyttää taittuneen. Vielä vuonna 2018 energiahyödyntämisaste oli 57 prosenttia ja vuonna 2017 se oli 58,5 prosenttia.

 

Kaatopaikat jäivät historiaan

 

Kaatopaikoille sijoitettiin vuonna 2019 enää alle 30 000 tonnia jätettä, alle prosentti yhdyskuntajätteistä.

Orgaanisen jätteen kaatopaikalle vientiä on rajoitettu uusin tiukennuksin vuodesta 2016 lähtien. Tämä on käytännössä lopettanut orgaanisen jätteen kaatopaikkaamisen muutamia poikkeuseriä lukuunottomatta.

Vielä vuonna 2014 jopa 17 prosenttia jätteistä vietiin kaatopaikalle. Vuonna 2017 määrä oli laskenut kolmeen prosenttiin.

Rakennus- ja purkujätteelle on ollut voimassa muita jätteitä lievempiä kaatopaikkarajoituksia. (Jätteen niin sanottu TOC-raja on ollut 15 prosenttia, kun se muille orgaanisille jätteille on ollut 10 prosenttia.) Nämä rajoitusten lievennykset päättyivät vuoden 2019 lopussa.

 

Katso ja vertaa: Vuoden 2019 yhdyskuntajätetilasto ja vuoden 2018 yhdyskuntajätetilasto.

 

Graafi: Tilastokeskus. Lähde: Jätetilasto – Yhdyskuntajätteet 2019, Tilastokeskus.

Facebooktwitterlinkedin