Kiertotalous velvoittaa

Riku Eksymä
Facebooktwitterlinkedin

Minut valittiin kuntavastuullista jätehuoltoa edustavan eurooppalaisen järjestön Municipal Waste Europen (MWE) puheenjohtajaksi (”president”) sen pidettyä sääntömääräisen yleiskokouksensa toukokuun lopulla. MWE on perustettu vuonna 2008 tuottamaan tietoa eurooppalaisille päätöksentekijöille sekä toimimaan jäsenvaltioiden rajat ylittävänä kuntavastuullisen jätehuollon yhteistyöfoorumina. MWE:ssä on jäseninä kansallisia ja alueellisia järjestöjä eri puolilta Eurooppaa, KIVO yhtenä muiden joukossa.

Seuraan puheenjohtajan tehtävässä saksalaista Patrick Hasenkampia, jonka taustajärjestönä on saksalaisia kuntayrityksiä  edustava VKU (Verband Kommunaler Unternemen).

MWE on osoittanut eurooppalaisille päätöksentekijöille, että ympäristönsuojelun yksi keskeisiä avaintekijöitä on toimiva julkiseen järjestämisvastuuseen perustuva jätehuolto, jolla tuotetaan asukkaille kattavia ja kohtuuhintaisia jätehuollollisia välttämättömyyspalveluja. Jätehuollon järjestäminen ei kuitenkaan yksin pysty vastaamaan kiertotalouden edellyttämään haasteeseen, ellemme saa jätehuollon arvoketjun toimijoita paremmin puhaltamaan yhteen hiileen. Tähän onkin Euroopan komissio lähtenyt toden teolla mukaan. Uusia tiukentuvia säännöksiä ruvetaan valmistelemaan kiivaaseen tahtiin, ennen kuin edellisiäkään on ehditty panna täytäntöön. Tästä on hyvänä esimerkkinä EU:n 2018 hyväksymä jätesäädöspaketti (osana kiertotalouspakettia), jonka sisältämien jätedirektiivin sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uusimista jo aloitellaan. Uusien säännösten valmistelu tarkoittaa lisääntyviä velvoitteita jokaiselle jätehuollon arvoketjussa olevalle. Lainsäätäjällä tulee olemaan kiertotalouteen sitoutumisen vauhdittajana entistä enemmän velvoitteita, keppiä ja porkkanaa. Tämä on uskoakseni välttämätöntä, jotta pääsemme etenemään kohti kiertotaloutta.

Kannustimille, investointituilla ja muilla ohjauskeinoilla voidaan aikaansaada kestävämpää tuotantoa, ohjata asukkaat ympäristötietoisempiin ratkaisuihin, saada jätemateriaalivirrat paremmin hallintaan, saada investointeja kiertotalouteen sekä – arvoketjun alku- ja loppupään yhdistäjänä – luoduksi uusiomateriaaleille riittävästi kysyntää, sillä muuten kokonaisuus jää vajaaksi eikä materiaalin kierto ole riittävää.

Otan mielenkiinnolla ja innostuneena vastaan MWE:n puheenjohtajuuden tilanteessa, jossa EU on painamassa kaasua ”Fit for 55”-paketilla kiertotalouden vauhdittamiseksi ja samaan aikaan Suomi saamassa uuden jätelain panemaan toimeen EU:n jätesäädöspakettia.  Toivon, että piakkoin hyväksyttävä uusi jätelakimme ja sen alkava täytäntöönpano avaisi päättäjien silmät ymmärtämään, että pääsemme asukkaiden, yritysten, yhteiskunnan ja kiertotalouden kannalta parhaimpaan lopputulokseen, mikäli pääsemme eroon vuosia jatkuneesta pirstaloituneesta lähestymistavasta ja pystymme lähestymään jätehuoltoa kokonaisuutena, ilman vastakkainasettelua luovaa puoluepoliittista ideologiaa.

Ilman kokonaisuuden ymmärrystä, jätemateriaalivirtojen parempaa hallintaa sekä toimijoiden välistä yhteistyötä saatamme menettää myös liiketoimintamahdollisuuksia, mikä ei olisi kenenkään etu.

 

Riku Eksymä
Suomen Kiertovoima KIVO ry:n toimitusjohtaja
Municipal Waste Europen puheenjohtaja

 

Facebooktwitterlinkedin