Kiertotaloutta julkisiin hankintoihin kahdeksan maan hankkeessa – Suomesta mukana HSY

Kuva: HeliFoto. Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkamisessa syntyi suuret määrät betoni- ja teräsjätettä, jotka kierrätettiin uusiokäyttöön.
Facebooktwitterlinkedin

Kun julkisissa hankinnoissa otetaan huomioon kiertotalousnäkökulma, voidaan vähentää julkisen sektorin ilmastopäästöjä ja vaikuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on mukana uudessa kansainvälisessä Circular Minds -hankkeessa, jossa edistetään kiertotaloutta julkisissa hankinnoissa kahdeksassa eri maassa.

Julkiset hankinnat ovat keskeinen keino toteuttaa kiertotalouden tavoitteita

Circular Minds -yhteistyöhankkeen tavoitteena on tuoda kiertotalousnäkökulma entistä vahvemmin mukaan julkisiin hankintoihin. Hankkeessa on mukana kumppaneita kahdeksasta eri maasta. Yhteistyötä tehdään sekä pääkaupunkiseudulla että kansainvälisesti neljän vuoden ajan.

”HSY:n tavoitteena on kehittää uusia keinoja kiertotalouden lisäämiseksi HSY:n omissa hankinnoissa. Lisäksi tavoitteenamme on edistää kiertotalouden mukaisia hankintoja koko pääkaupunkiseudulla”, kuvailee HSY:n projektipäällikkö Aino Hatakka.

HSY on merkittävä julkinen hankkija

HSY vastaa vesi- ja jätehuollon palveluista ja seudullisesta tiedontuotannosta yli miljoonalle asukkaalle pääkaupunkiseudulla.

HSY hankkii tavaroita ja palveluja sekä rakennusurakointeja vuosittain useilla sadoilla miljoonilla.

Vuonna 2022 HSY:n hankintojen yhteismäärä oli 322,4 miljoonaa euroa.

Julkisten hankintojen merkitys on tullut laajempaan tietoisuuteen valtakunnallisen Hankinta Suomi -hankkeen myötä. Tämä on edesauttanut julkisten hankintojen kehittymistä ja osaamisen lisääntymistä.

”Kiertotalouden edistäminen HSY:n hankinnoissa on yksi strategiamme painopisteistä, ja Circular Minds -hanke tukee tämän tavoitteen saavuttamista mainiosti. HSY on toteuttanut ja toteuttaa jatkossakin kiertotalouden huomioivia hankintoja, jos se soveltuu kyseiseen hankintaan”, HSY:n hankintapäällikkö Kristiina Bailey kertoo.

Circular Minds -hanke saa rahoitusta EU Interreg -ohjelmasta. Yhteistyöhön osallistuu asiantuntijoita seuraavista maista: Hollanti, Portugali, Belgia, Unkari, Espanja, Bulgaria, Ruotsi ja Suomi. Hanke tukee myös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita.

HSY toteuttaa Cicular Minds -hankkeessa seuraavia toimia:

•  Hankekumppaneiden kanssa jaetaan tietoa siitä, miten kukin toteuttaa kiertotaloutta hankinnoissaan.

•  Kootaan hyviä käytäntöjä HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien tekemistä hankinnoista. Tuodaan muista hankemaista hyviä käytäntöjä pääkaupunkiseudulla hyödynnettäväksi ja testataan uusia keinoja HSY:n hankinnoissa.

• Selvitetään, miten HSY voi parhaiten edistää kiertotaloushankintoja koko pääkaupunkiseudulla.

• Tunnistetaan parhaita tapoja kiertotalouden seurantaan julkisissa hankinnoissa.

Kuva: HeliFoto. Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkamisessa syntyi suuret määrät betoni- ja teräsjätettä, jotka kierrätettiin uusiokäyttöön.

Facebooktwitterlinkedin