Kunnia oikein lajitteleville!

Elina Saarinen
Facebooktwitterlinkedin

Jos kierrätyksen kohentaminen on maaottelu, Suomi on vaikeuksissa.

EU antoi Suomelle alkukesästä varoituksen siitä, että emme ole pystyneet nostamaan yhdyskuntajätteen kierrätysastetta yhtä nopeasti kuin kuuluisi. Moni viiteryhmämme maa suoriutuu ainakin tilastojen valossa paljon meitä paremmin.

Eihän tämä käy! Suomen on ryhdyttävä taistoon kunniansa puolesta. On aika koota rivit!

Maamme valiojoukot on jo värvätty selvittämään syytä kierrätyksen huonoon tolaan. Loppuvuoden aikana julkaistaan tuloksia esimerkiksi Circwaste-hankkeen ja Suomen ympäristökeskuksen ennennäkemättömän laajoista jätevirtojen koostumusanalyyseistä, selvityksistä ja kyselyistä.

Ennakkotietojen mukaan kompuroimme etenkin biojätehuollossa. Emme saa riittävän hyvin lajiteltua biojätteitä erilleen sekajätteistä. Biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet ja orgaaninen aines hukataan polttouuneihin.

Huonosta tuloksesta ei kuitenkaan kannata olla kallella kypärin, vaan ryhtyä rohkeasti rynnäkköön.

Kovin taistelu käydään keittiössä. On katsottava totuutta silmiin: Lajittelenko JUURI MINÄ biojätteeni? Jos en, miksi? Onko se laiskuutta? Ovatko varusteet kunnossa? On ryhdistäydyttävä ja toteutettava armeijamaista kuria: kuoret, kannikat ja kelpaamaton oikeaan pönttöön, biojäteastiaan.

On myös aika ottaa käyttöön salainen ase: naapurustomme ullataalasmaat. Ojentakoot he lottien hengessä meitä oikeaoppiseen lajitteluun ja jakakoot ovelta ovelle ohjeet ja varustukset. Tästä on jo hyviä kokemuksia. HSY on pilotoinut vastaavaa lähestymistapaa, kun vertaiset eli kierrätyksestä innostuneimmat ovat jakaneet naapureille lajitteluohjeita ja -välineitä.

Missä ovat Suomen vahvuudet, insinööriosaaminen, innovointi ja digitalisaatio? Seurataan, mitataan ja analysoidaan dataa. Punnitaan jätemäärät ja laskutetaan sen mukaan. Ne, jotka lajittelevat oikein, palkittakoon. Jos ei kunniamerkillä, pienemmällä jätelaskulla.

Kehitetään biojätteen käsittely- ja kierrätysmenetelmiä. Hyödynnetään biokaasu ja kierrätysravinteet, ja vahvistetaan samalla kansallista omavaraisuuttamme.

Tekoäly on jo valjastettu avuksemme, ja nyt palvelukseen ovat astumassa myös sotilaista pienimmät. Mustasotilaskärpäset käyttävät biojätettä ravinnokseen ja uhraavat itsensä eläinrehuksi, jolla voidaan korvata ulkomaista soijarehua tai vähiin käynyttä silakkaa.

Eespäin nyt kaikki, taisto alkakaa! Saa sankareita vielä nähdä Suomenmaa!

Teksti: Elina Saarinen, päätoimittaja

Kirjoitus on julkaistu kiertotalouden erikoislehti Uusiouutisissa 5/2023 pääkirjoituksena

Kuva: Tero Pajukallio

Facebooktwitterlinkedin