Lahden seudulla myös sekalainen yhdyskuntajäte siirtyy kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen

Jätteenkuljetuksesta on tehty päätös
Facebooktwitterlinkedin

Päijät-Hämeessä vuosia jatkunut kiista jätteenkuljetuksista on saanut yhdenlaisen päätepisteen.

Lahden seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan 15. joulukuuta 2022, että sekalaisen yhdyskuntajätteen eli seka- ja energiajätteen kuljetuksessa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Kunnan järjestelmään siirrytään vähitellen vuodesta 2026 alkaen

Lahden seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen seka- ja energiajätteen osalta Asikkalassa, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Padasjoella, Pukkilassa, Heinolan taajama-alueella ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvi.

Päätös ei koske alueita, joissa on jo käytössä Salpakierto Oy:n järjestämä jätteenkuljetus sekalaisessa jätteessä eli Orimattilan Artjärveä, Heinolan haja-asutusaluetta ja Kärkölää.

Kunnan järjestämään kuljetukseen siirrytään portaittain 1.4.2026-1.3.2027.

Taustalla pitkä kiista

Lahden seudulla ja koko Päijät-Hämeessä on kiistelty pitkään siitä, tulisiko kunnan järjestää sekalaisten jätteiden kuljetus keskitetysti, vai järjestävätkö kiinteistön haltijat itse sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetukset.

Jätteenkuljetuksen järjestämiseen liittyvistä päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen useita kertoja, esimerkiksi vuonna 2014–2016 ja vuonna 2017.

Jätelain mukaan sekalaisen jätteen jätteenkuljetus tulee ensisijaisesti järjestää kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jos jätelain 37.1 § ehdot kiinteistön haltijan jätteenkuljetukselle täyttyvät, voi sekalaisen jätteen jätteenkuljetuksen järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätehuoltoviranomaiset ovatkin selvittäneet, täyttyvätkö ehdot sille, että kiinteistön haltija voisi järjestää jätteenkuljetuksen. Selvitykset ovat olleet työläitä.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemän seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty.

Uusi jätelaki selkeytti vastuita siitä, kenen on järjestettävä jätteenkuljetus missäkin tapauksissa. Uusi jätelaki tuli voimaan heinäkuussa 2021 ja sitä koskevat asetukset joulukuussa 2021.

Lain mukaan kunta kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien jätteiden kuljetuksen kiinteistöiltä kaikkialla Suomessa.

Niissä kunnissa, joissa asuinkiinteistön haltija on aiemmin järjestänyt itse jätteenkuljetuksen, on siirryttävä kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen aikaisintaan 19.3.2023 ja pakkausjätteiden kuljetukseen 1.7.2023 alkaen.

Kunta voi yhä päättää, että asukas järjestää sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliöjätteen kuljetukset sopimalla niistä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa, jos jätelain ehdot kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät.

Jätteenkuljetuspäätökset työllistivät oikeusistuimia

Jätteenkuljetusten järjestäminen on ollut Suomessa kiistan aihe jo yli kymmenen vuotta. Jätelautakuntien tekemistä jätekuljetuspäätöksistä on vuosien varrella valitettu hallinto-oikeuksiin lukuisia kertoja ja muuallakin kuin vain Päijät-Hämeessä.

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa ehtojen täyttymisen selvitykseen.

Hyvät käytännöt kunnan jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa

Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 lopussa hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien osaamista jätteenkuljetushankinnoissa ja parantaa varsinkin pienten ja keskisuurten jätteenkuljetusyritysten valmiuksia osallistua urakkakilpailuihin.

Tarkoituksena on muun muassa jakaa parhaisiin käytäntöihin perustuvia malleja jätteen kuljetusten kilpailuttamiseen sekä järjestää koulutusta ja neuvontaa yrittäjille ja kunnille.

Hankkeen tuloksena syntyi tietoaineisto jätteenkuljetuksia kilpailuttaville hankintayksiköille, jätehuoltoyrityksille sekä muille asiantuntijoille, kuten hankintojen neuvontayksiköille. Aineiston pohjalta ympäristöministeriö koosti oppaan jätteenkuljetuksen hyvistä käytännöistä.

Oppaassa on otettu huomioon lisäksi syksyllä 2022 järjestetyissä alueellisissa työpajoissa (Rovaniemi, Oulu, Turku, Kuopio) ja neljässä verkkotilaisuudessa esille nousseita seikkoja.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti
Kuva: Adobe Stock. Asukkaiden yhdyskuntajätteen kuljetukselle on löytynyt ratkaisu Lahden seudulla.

Facebooktwitterlinkedin