Lapista johtava arktinen kiertotalousalue

Facebooktwitterlinkedin

Julkaistaan Uusiouutisten juhlanumerossa 4/17 31.5.2017.

 

Suomen Lapista on kehittymässä arktisen kiertotalouden mallialue. Arvioiden mukaan kiertotalousbisneksen arvo alueella on jo 500 miljoonaa euroa.

 

Elina Saarinen

 

”Kiertotalouden investoinnit sekä uudet tuotanto- ja toimintamallit vaativat pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, mikä vie aikaa. Tämä ei ole sprintti vaan maraton”, kuvailee Digipolis Oy:n ohjelmapäällikkö Kari Poikela.

Kemin Digipolis ohjaa Kemi-Tornion alueella ja laajemminkin Lapissa pitkäjänteistä toimintakulttuurien muutosta. Ideana on siirtyä kiertotalouden toimintamalleihin.

Digipolis on rakentanut Lappiin verkostoa, joka yhdistää teollisia toimijoita, palveluyrityksiä, yhdyskuntia, kaivostoimijoita, viranomaisia ja rahoittajia synnyttämään teollisia symbiooseja ja kiertotalousliiketoimintaa. Myös Sitra, Motiva, Lapin ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja ELY-keskuksen ympäristöviranomaiset tekevät yhteistä työtä kiertotalouden eteen.

”Sataa silmää näkee enemmän kuin kaksi. Kokoamme menestystarinoita laajassa yhteistyössä. Tavoitteena on, että Lappiin muodostuu kiertotalouden kokonaiskehittämisen näkökulma”, Poikela sanoo.

 

Yli tuhat työpaikkaa

Potentiaali on huima. Arktisen teollisuuden ekosysteemeissä ja Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta-alueella tehdään varovaistenkin arvioiden mukaan vuosittain yli 500 miljoonan euron edestä kiertotalouteen ja teollisiin symbiooseihin liittyvää liiketoimintaa. Luku voi boi- ja kaivosinvestointien myötä kasvaa jopa kahteen miljardiin euroon ja synnyttää yli tuhat uutta työpaikkaa.

Arktisen teollisuuden ekosysteemit ja kiertotalousmallit ovatkin nyt Sitran kiertotalouden tiekartan yksi avainhankkeista. Löydettyjä hyviä menetelmiä ja työkaluja voidaan laajentaa muuallekin, esimerkiksi Suomeen, Pohjois-Ruotsiin ja -Norjaan.

Alue on valittu EU:n mallialueeksi arktisten luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa. Mallialuetyön tavoitteena on kehittää Lapin Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterista Euroopan edelläkävijä teollisen kiertotalouden ekosysteemin organisoimismallista. Pohjoismainen ministerineuvosto on myös valinnut alueen 25 kestävää muutosta edistävän alueen joukkoon.

Digipolis aloitti työn vuosia sitten kartoittamalla, millaisia sivuvirtoja seudulla olisi hyödynnettävänä. Työpajoissa yhytettiin niitä, joille toisen jäte voisi olla raaka-ainetta.

Listalla on nyt yli kolmekymmentä sivuvirtaa ferrokromikuonista kalkkisivutuotteisiin. Osaa on hyödynnetty jo pitkään, joidenkin hyödyntämisestä on jo toteutettu pilottikokeita ja toiset ovat etenemässä laitosinvestointivaiheeseen.

Poikela laskee, että esimerkiksi Kemi-Tornio-alueella on jopa 1,7 miljoonaa tonnia teollisuuden jätteitä ja sivuvirtoja hyödynnettävänä. Näistä voisi uusia arvoketjuja rakentamalla, toimijoita yhdistämällä ja raaka-ainevirtoja jalostamalla synnyttää vaikkapa kierrätysravinteita, vedenpuhdistamisen materiaaleja, rakennustuotteita, maanparannusaineita tai infrarakennusmateriaaleja.

Facebooktwitterlinkedin