Maa-aineksen uusiokäyttöä voidaan lisätä

Facebooktwitterlinkedin

3.10.2016

Ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen rakennushankkeissa on kasvattamassa suosiotaan, mutta edelleen suurin osa työmailla ylös kaivetusta maa-aineksesta kuljetetaan maankaatopaikoille, joista niitä ei voida enää hyödyntää. Olemme Maapörssissä kiinnittäneet huomiota kolmeen asiaan, joiden avulla ylijäämämaa-aineksen hyötykäyttöä voitaisiin lisätä. Näistä kaksi vaikuttavat tarjoajan ja vastaanottajan kohtaamiseen ja yksi mahdollistaa myöhäisemmän uusiokäytön.

Uusiokäytössä taloudellisesti kannattavin tapa on siirtää maa-aines työmaalta toiselle työmaalle. Jotta tämä on mahdollista on tarjoajan ja vastaanottajan löydettävä toisensa saman aikaikkunan sisältä. Rakennuttajat ja maanrakentajat voisivat nykyistä enemmän ottaa ylijäämämaa-ainesten tarjoaman säästö- ja ansaintamahdollisuuden huomioon jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Nykyistä aikaisempi ilmoittaminen tarpeesta ja tarjonnasta parantaa mahdollisuutta löytää oikea tarjoaja tai vastaanottaja. Toinen tapa mahdollistaa tarjoajan ja vastaanottajan kohtaaminen on yhdenmukaistaa ylijäämämaa-aineksien hyödyntämisessä vaadittua lupaprosessia.

Tällä hetkellä osa maanrakentajista kokee lupaprosessin päätöksen ennustamisen vaikeana. Koetaan, että myöntävä päätös ei synny aina samoilla kriteereillä vaan lopputulos vaihtelee päättävän virkamiehen mukaan. Jos maanrakentaja kokee luvan saamisen epävarmaksi, jää ylijäämämaa-aines hyödyntämättä ja päädytään käyttämään sertifioituja, luonnosta kaivettuja maa-aineksia.

Joka kerta sopivaa kohdetta ei kuitenkaan löydy, mutta maa-aines on silti kuljetettava työmaalta pois. Maankaatopaikkojen sijasta maa-ainekset olisi vietävä välivarastointipaikkoihin, joista ne ovat myöhemmin hyödynnettävissä rakentamiseen. Maa-aineksille tarkoitettuja välivarastointipaikkoja on etenkin pääkaupunkiseudulla liian vähän. Lisää tarvittaisiin. Välivarastointipaikat ovat ainoa tapa varmistaa ylijäämämaa-ainesten myöhempi uusiokäyttö.

Ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen on aina taloudellisempi vaihtoehto kuin sertifioitujen, luonnosta kaivettujen maa-ainesten käyttö. Myös ympäristön kannalta tarkasteltuna ylijäämämaa-ainesten hyödyntämiseen on panostettava ennemmin tai myöhemmin. Luonnon varannot eivät ole ehtymättömät. Vain jakamalla tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarjottavista ja vastaanotettavista ylijäämämaa-aineksista on mahdollista löytää sopiva tarjoaja ja vastaanottaja. Tämän tiedon kerääminen yhteen helppokäyttöiseen palveluun on Maapörssin päätavoite.

 

Juuso Viitikko
Markkinointi- ja kehityspäällikkö
Maapörssi Oy

Facebooktwitterlinkedin