Nyt on aika vaikuttaa ilmastopolitiikkaan!

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää.
Facebooktwitterlinkedin

Juuri nyt kansalaiset ja sidosryhmät voivat vaikuttaa siihen, millaiset päästövähennystoimet koetaan toimiviksi ja reiluiksi.

Hallitus on parhaillaan laatimassa konkreettisia ilmastosuunnitelmia. Tavoitteena on päästä Suomen hiilineutraaliuustavoitteeseen 2035.

Ympäristöministeriö ohjaa keskipitkän ilmastosuunnitelman eli Kaisu2:n valmistelua. Kaisu vähentää taakanjakosektorin päästöjä.

Kaisu-suunnitelma on tarkoitus antaa selontekona eduskunnalle syksyllä 2021. Valmistelutyöhön voi osallistua koko kevättalven ajan ja vielä lausuntokierroksellakin heinä-elokuussa.

Kaikille avoin Webropol-kysely avautui 19. tammikuuta. Kuka tahansa voi ottaa kantaa keinoihin, jotka vähentävät hiilijalanjälkeämme esimerkiksi liikenteessä, asumisessa ja ruokailussa. Vielä ehtii, sillä kysely on avoinna 19. helmikuuta saakka.

Kysely on auki täällä.

Sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan työhön myös sektorikohtaisissa työpajoissa maalis-huhtikuussa.

 

Tiekartat ohjaavat

 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee samaan aikaan ilmasto- ja energiastrategiaa (IE). Se on kokonaisvaltainen keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelma päästöjen vähentämiseen ja huomioi myös nielut.

Suurimmat teollisuudenalat ovat laatineet omat tiekarttansa hiilivähenemästä. Tiekartoista on valmistunut yhteenveto.

IE toimii pohjana kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitykselle, jonka luonnos on lähetettävä EU:n komissiolle kesäkuussa 2023.

IE:n politiikkatoimia pohditaan parhaillaan. Linjaukset tehdään hallituksen puoliväliriihessä huhtikuun lopussa.

Molempien politiikkatoimien perusteena on yhteinen Hiisi-hanke (Hiilineutraali Suomi 2035: Ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset). Viisi tutkimuslaitosta yhdistävä ja VTT:n koordinoima Hiisi-hanke laatii laskennalliset ja laadulliset arviot ilmastosuunnitelman sekä ilmasto- ja energiastrategian vaikutuksista.

 

Liikenteeseen päästövähennyksiä

 

Kotimaan liikenne on merkittävä päästölähde. Se tuottaa 11,1 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä.

Hallitus etsii uusia keinoja, joilla päästöjä voitaisiin vähentää 1,65 miljoonaa tonnia. Jotta Suomi pääsee hiilineutraaliustavoitteeseen, liikenteen tulisi olla käytännössä päästötöntä vuoteen 2045 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoiman fossiilittoman liikenteen tiekarttaluonnos saatiin juuri lausunnoille. Lausuntoaikaa on 19. helmikuuta saakka.

Tiekartasta on tarkoitus saada valtioneuvoston periaatepäätös kevään aikana.

 

Kuva: Scanstockphoto. Fossiilittoman liikenteen tiekarttaluonnos esittää keinoja, joilla liikenteen päästöt vähenisivät ensimmäisessä vaiheessa 0,62 megatonnia.

Facebooktwitterlinkedin