Piloteille ja hankkeille rahoitusta tarjolla – Kiertotalouden vauhdittamiseen löytyy apua ja tukea

Kuva: Adobe Stock. Rahoitushakujen parhaat hakuajat ovat käynnissä juuri nyt kevättalvella.
Facebooktwitterlinkedin

Juuri nyt on hyvä olla hereillä, jos mielii hakea innovatiiviselle kokeilulle tai hankkeelle tukea.

Erilaisten tuki- ja rahoitusinstrumenttien tarjoamiin mahdollisuuksiin on nyt hakuaika menossa. Usein hakuaika jatkuu huhtikuulle, mutta muutama sulkeutuu jo helmi-maaliskuun vaihteessa.

Uudenmaan kiertotalouslaakso on koonnut aukiolevien hakujen pääpiirteitä erityisesti Uudenmaan seudun toimijoiden näkökulmasta. Uudenmaan kiertotalouslaakso muistuttaa, että se on tarvittaessa mukana fasilitoimassa hankehakuja ja konsortioiden muodostumista.

 

Interreg

EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmissa on parhaillaan käynnissä rahoitushakuja, joihin kannattaa tarttua.

Ohjelmat mahdollistavat esimerkiksi innovatiivisia pilotteja ja uusien käytäntöjen kokeilua.

  • Central Baltic -ohjelma: Central Baltic etsii rahoitettavaksi hankkeita, joiden tavoitteena on yritysten innovatiivinen kehittäminen, ympäristön tilan parantaminen ja resurssien käytön tehostaminen, erityisryhmien työllistymisvalmiuksien tai julkisten palveluiden parantaminen. Rahoitushakemuksen ensimmäinen osa jätetään 9.–30. huhtikuuta.

>> Lue lisää Central Baltic -ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta

  • Baltic Sea Region -ohjelma: Ohjelman rahoituksella tuetaan hankkeita, joihin sisältyy innovaatio- tai ilmastohaasteeseen liittyvä pilotti tai kokeilu. Ensimmäisen vaiheen ideapaperin toimittamisen takaraja on 17. huhtikuuta.

>> Lue lisää Baltic Sea Region -ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta

  • Interreg Europe -ohjelma: Interreg Europe -haku avautuu 20. maaliskuuta, ja rahoitushakemuksen määräaika on 7. kesäkuuta. Ohjelmalla edistetään Euroopan alueiden välistä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa.

>> Lue lisää Interreg Europe -ohjelman englanninkielisiltä verkkosivuilta

KIRA-ilmasto

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Kunnat, kuntayhtymät, tutkimuslaitokset ja järjestöt voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäville hankkeille. Haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä vuonna 2021 alkanutta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa (KIRAilmasto-ohjelma). Hakuaika on nyt käynnissä ja päättyy 28. helmikuuta.

>> Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta

 

EAKR-haku

Etelä-Suomen viiden maakunnan yhteinen EAKR-haku on nyt avoinna ja päättyy 1. maaliskuuta. Uudenmaan osalta haettavana on mm. erityistavoitteet 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen ja 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Haussa painotetaan kaikissa erityistavoitteissa erityisesti seuraavia teemoja:

  • Uudenmaan matkailualojen uudistumisen tukeminen
  • Ruokajärjestelmän kokonaiskestävyys (ml. kiertotalous)
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen.
  • Yritysten uudistuminen, pilotointi sekä tuotteiden ja palveluiden liiketoimintamallien kehittäminen toimialariippumattomasti.
  • TKI-toimijoiden verkostomaisen yhteistyön tiivistäminen sekä kansainvälisen toiminnan edistäminen ja EU-vaikuttavuuden parantaminen.

>> Lisätietoa hausta EURA 2021 -palvelusta

 

Avoimet haut yrityksille

  • EU:n Innovaatiorahaston haku on avoinna 9.4. saakka. Rahasto tukee yrityksiä innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden pilotoinnissa, kaupallistamisessa ja skaalauksessa.

>> Lue lisää EURA:sta

  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta on haettavissa 1.3. asti. Toimintaympäristön kehittämisavustuksella edistetään hankkeita, joiden tarkoituksena on saada aikaan välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.

>> Lisätietoja EURA 2021 -palvelusta

 

Haku yliopistoille ja tutkimuslaitoksille

Uuden teollisten materiaalivirtojen kiertotalouteen liittyvän ohjelman tutkimusrahoitushaku yliopistoille ja tutkimuslaitoksille on avoinna 10. huhtikuuta asti. Haussa on mahdollista hakea julkisen tutkimuksen rahoitusta ohjelman aihepiireihin liittyviin tutkimusprojekteihin. Painopisteinä ohjelmassa ovat jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen uudentyyppisissä arvoketjuissa sekä teolliset symbioosit ja korvaavien, kierrätettävien, sertifioitujen materiaalien sekä tuotteiden luominen.

>> Tutustu hakuun Business Finlandin sivuilta.

 

Kiertotalous-Suomi

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen sivuilleen käynnissä olevia ja tulevia rahoitushakuja kiertotaloudessa.

>> Tutustu päivittyvään listaan hauista

 

 

Teksti: Kaisa Seppänen/ Uudenmaan liitto

Kuva: Adobe Stock. Rahoitushakujen parhaat hakuajat ovat käynnissä juuri nyt kevättalvella.

Facebooktwitterlinkedin