Suomi menestyi jälleen EU LIFE -hankehaussa: 20 miljoonaa euroa ilmastoratkaisujen vauhdittamiseen

Kuva: Shutterstock. ACE-hanke kehittää esimerkiksi sähkö- ja biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja puunkuljetuksiin.
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on menestynyt taas EU:n LIFE-ohjelman hankkeiden rahoitushaussa.

Ensi vuoden alussa Suomessa käynnistyy yhteensä 20 miljoonan euron budjetilla toimiva Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke.

Vuoteen 2030 jatkuva hanke vauhdittaa Suomea ilmastovelvoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa erityisesti taakanjakosektorilla eli maataloudessa, liikenteessä ja teollisuuden prosesseissa.

”Suomen täytyy vauhdittaa ilmastoinvestointeja, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Hankkeessa toteutettavat pilotti- ja demoinvestoinnit ovat tässä tärkeässä roolissa, sillä ne tuottavat tietoa ja työkaluja politiikka- ja rahoitustoimien tehostamiseksi”, sanoo ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Biokaasupilotteja ja kosteikkoviljelyä

Hankkeessa toteutetaan useita erilaisia pilotteja ja investointeja, joiden tulisi merkittävästi skaalautua Suomessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Esimerkiksi Naantaliin rakennetaan raskaalle kalustolle sähkön ja biometaanin jakeluasema palveluineen.

Etelä- ja Keski-Suomessa testataan sähkö- ja biokaasukuljetuksia metsä- ja elintarviketeollisuudessa.

Lapissa kokeillaan sähköistä puutavara-autoa metsäteollisuuden kuljetuksissa arktisissa olosuhteissa. Kajaanissa ja Kangasalalla sähköistetään keskisuuren teollisuuden prosesseja.

Kaakkois-Suomessa laajennetaan kosteikkoviljelyä maatalousyrittäjien ja maanomistajien kanssa sekä testataan kosteikkokasveista tuotettua kasvualustaa.

50 jäsentä verkostossa

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa ACE-hankkeessa on mukana säätiöitä, tutkijoita, järjestöjä, julkishallintoa ja tutkimuslaitoksia.

Kaikkiaan verkostossa on yli 50 jäsentä kuten Ahola Transport Oy, ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Kajaanin Romu Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linkosuon Leipomo Oy, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteho Oy, Plugit Finland Oy, Pohjaset Oy, Stora Enso, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Toijala Works Oy, Tuoretie Oy, UPM-Kymmene Oyj, ympäristöministeriö ja WWF Suomi.

Kymmeniä miljoonia euroja LIFE-rahaa

Suomi on menestynyt viime vuosina erinomaisesti Euroopan unionin ympäristöön keskittyvän LIFE-rahoitusohjelman hankehauissa.

Rahoitusta on saatu esimerkiksi tänä vuonna päättyvään Circwaste – kohti kiertotaloutta -hankkeeseen. Sen budjetti oli kaiken kaikkiaan noin 19 miljoonaa euroa. Rahoitusta tuli Life-ohjelmasta myös joulukuussa 2022 käynnistyneeseen PlastLIFE-hankkeeseen, jonka budjetti on niin ikään 20 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 käynnistynyt ja vielä ensi vuoden jatkuva Canemure-hanke on sekin saanut EU:lta Life-ohjelmarahoitusta. Canemure saattelee kuntia ja maakuntia kohti hiilineutraaliutta. Metsähallituksen koordinoima Freshabit-hanke sai Life-rahoitusta vuonna 2016 yhteensä 20 miljoonan euron hankkeelleen, joka keskittyi järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Shutterstock. ACE-hanke kehittää esimerkiksi sähkö- ja biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja puunkuljetuksiin.

Facebooktwitterlinkedin