Kiertotalouden EU-rahoitus siirtyy

Facebooktwitterlinkedin

17.9.2015

Suomen Kohti kiertotaloutta -hankekokonaisuus jäi vielä ilman EU-rahoitusta, vaikka Suomen hanke oli LIFE IP -rahoitusohjelman jätteet-osion paras. Toiveissa on, että rahoitus heltiää ensi syksynä.

Melkein, mutta ei. Suomi miltei sai EU:lta valtavan, lähes 12 miljoonan euron rahoituspotin suomalaisille kiertotaloutta tukeville jätehankkeille, mutta ei sittenkään – ainakaan vielä.

Suomi haki Suomen ympäristökeskuksen koordinoimana miljoonarahoitusta Kohti kiertotaloutta -hankekokonaisuudelle EU:n uudesta rahoitusinstrumentista (LIFE Integrated Programme eli LIFE IP).

Suomen hakemus sai parhaat pisteet LIFE IP:n jätteet-osion hankehauista.

Ongelmaksi osoittautui, että Suomi on jopa liian hyvä: Toinenkin Suomen LIFE IP -hankehakemus menestyi. Metsähallituksen koordinoima Sisävesi-hanke, joka pyrkii yhdistämään luonto- ja vesipuitedirektiivin tavoitteet, onnistui saamaan rahoituksen.

Jäsenmaa voi saada tämän instrumentin rahoitusta vain yhdelle hankkeelle per hakukierros, joten Kohti kiertotaloutta -hankekokonaisuus joutuu nyt odottamaan ensi kesään saakka seuraavaa hakukierrosta.

Kaikkiaan LIFE IP -ohjelmasta rahoitettiin tällä kierroksella kuutta hanketta, jätteet-osiosta ei yhtäkään.

”Meidän hankkeemme oli jätteet-osion paras, mutta haku siirtyy nyt vuodella eteenpäin”, kertoo professori Jyri Seppälä hankekokonaisuutta koordinoineesta Suomen ympäristökeskuksesta. SYKE on mukana myös Sisävesi-hankkeessa.

Kohti kiertotaloutta -hankekokonaisuuden budjetiksi on laskettu yli 18 miljoonaa euroa, josta EU:lta haetaan yli 11 miljoonaa. Raha merkitsisi huimaa piristysruisketta monenlaisille alueellisille kiertotaloushankkeille ja demonstraatiolaitoksille.

Rahan avulla voitaisiin saada esimerkiksi jalostettua teollisuuden sivuvirtoja tuotteiksi, kehitettyä rakentamisen ekotehokkuutta, minimoitua ruokahävikkiä koko elintarvikeketjussa, rakennettua uusiomateriaalien alueellisia kierrätyspuistoja ja perustettua kuluttajien neuvontapalveluja.

 

Pyyhettä ei vielä ole heitetty kehään

”Saimme hyvää palautetta ja uskomme, että menestymme seuraavalla kierroksella. Näin hankkeet käynnistyisivät syksyllä 2016. Tämä hakuprosessi antoi uskoa, että eivätköhän rahat jossain vaiheessa kolahda kirstuun”, Seppälä sanoo.

Hakua koordinoi Suomen ympäristökeskus ja siinä ovat mukana muun muassa ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Tekes ja Motiva sekä eri toimijat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

Hankekokonaisuuden kautta tekemiseen liittyvät lukuisat alueelliset yhteistyötahot kuten maakuntaliitot, ELY-keskukset, yksityiset jätehuoltoyritykset, jätelaitokset, tutkimusorganisaatiot ja viranomaiset, sillä tarkoitus on käynnistää monia paikallisia demonstraatiohankkeita.

Hankekokonaisuuden erityisenä tavoitteena on saada aikaa systeemitason muutoksia suomalaiseen jätehuoltoon ja saada ote kiertotalouden kokonaisuudesta.

EU:n IP-ohjelmat tähtäävät siihen, että ympäristö- ja ilmastotoimia koskevia suunnitelmia tai strategioita voidaan panna täytäntöön. Hankkeet jakautuvat resurssitehokkuuden, ilmaston, biodiversiteetin (Natura 2000), jätteen ja veden alueille.

 

Elina Saarinen

Facebooktwitterlinkedin