Taide vauhdittaa muutosta

Facebooktwitterlinkedin

Millaisilla visuaalisilla keinoilla syntyy kestävän muutoksen käynnistävää, kriittistä puhetta?

Tämä kysymys inspiroi kestävää kiertotaloutta tutkivaa ja vauhdittavaa, Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa CICAT2025-hanketiimiä.

Hanke on luonut Blacklight Triennale 2020 -tapahtumaan taidevalokuviin pohjautuvan kansainvälisen Visual Catalysts -yhteisnäyttelyn.

Näyttely oli esillä Tampereella lokakuun puoliväliin asti, mutta siihen voi yhä tutustua 3D-virtuaalinäyttelyn kautta.

Taidenäyttelyn valokuvateokset on myös koottu CICAT2025-hankekonsortion julkaisemaan, Visuaaliset katalyytit -teokseen.

VisualCatalyst-kirja
Herättäviä, vietteleviä kuvia

Hankkeen tutkijat julkaisivat kansainvälisen Blacklight 2020 Photo Triennalen yhteydessä avoimen kutsun teosehdotuksille, jotka herättävät meidät näkemään kiertotalouden ja ympäristöllisen kestävyyden uusin silmin.

Kutsun teemana ovat visuaaliset katalyytit.

Kuraattorina toimiva Juha Suonpää kertoo, että ideana on kysyä, kuinka valokuvat, videot ja muut kuvataiteelliset esitykset merkityksellistävät todellisuutta ja toimivat muutosajattelun vauhdittajina. Siis katalysoivat systeemistä siirtymää kestävään kiertotalouteen.

Kutsuun saatiin 168 erilaista teosehdotusta. Näyttelyyn valittiin teoksia 37 taiteilijalta 18 maasta.

”Valinnan perusteena on ensisijaisesti ollut teosehdotusten kyky herättää ajatuksia ja tunteita katsojassa. Joskus työt viettelevät pelkällä visuaalisuudellaan, toisinaan kuviin liitetty teksti synnyttää ahaa-oivalluksen. Kun vakiintunut olettamus murtuu, ennakkokäsitys särkyy ja alkaa kriittisen ajattelun prosessointi”, Suonpää taustoittaa.

”Nämä kuvat muovista, jätekasoista, ihmisistä, tavaroista, taloista ja luonnosta haluavat herättää, vietellä, pelottaa ja innostaa meidät järkevämpään ajatteluun ja toimintaan”, kuvailee CICAT2025-hankkeen tutkija, Tampereen yliopiston tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos Visual Catalysts -kirjan esipuheessa.

Tavaramaailman ylilyöntejä

Teokset on ryhmitelty Visual Catalysts -kirjaan neljän otsikon alle: Uudet näkemisen tavat, uusi sosiaalisuus, uudenlainen toimijuus sekä materialismin kritiikki.

Viimeksi mainittu kyseenalaistaa tavaramaailman ja kuluttamisen ylilyönnit.

Esimerkiksi Aki-Pekka ja Astrid Sinikosken New Ghosts -valokuvat muovijätteeseen pukeutuneista ja tukehtumaisillaan olevista lapsista hätkähdyttävät.

Kuten kuraattori Suonpää kuvailee, kuvat herättävät kysymyksen materiaalien ympäristökuormituksesta ja niiden seurauksista tuleville sukupolville.

 

Jokaisesta kiertotaloustoimija

 

CICAT2025-hankekonsortio julkaisi syksyllä toisen politiikkasuosituksensa. Sen ytimessä on havainto, että enää ei ole aikaa odottaa, että jokin yksittäinen ministeriö tai organisaatio tekisi kestävyystekoja. Jokaisen on ryhdyttävä kiertotalouden toimijoiksi omassa arjessaan.

Hankekonsortio suosittaa, että kiertotalouden ratkaisuja hakevien tueksi perustettaisiin auttava puhelin. Organisaatioiden tueksi tarvitaan kiertotalouden kiihdyttämö.

Blacklight 2020 Visual Catalysts -taidenäyttelyyn voi tutustua 3D-sovelluksena

 

Kuvat: Alexander Lembke ja Teini Piibemaa. Julia Weckmanin teoksessa Hope? Greta Thunberg on purjehtimassa New Yorkiin elokuussa 2019. 

 

Facebooktwitterlinkedin