Työryhmä tekee tiekartan muovijäteongelmasta

Facebooktwitterlinkedin

Ympäristöministeriö käynnistää kansallisen tiekartan valmistelun muovijätteiden aiheuttaman ympäristöongelman torjumiseksi.

Huhtikuussa työnsä aloittavaan työryhmään tulee laaja joukko asiantuntijoita keskeisistä ministeriöistä, sidosryhmistä ja tutkimuslaitoksista. Yhteistyöryhmää johtaa kansanedustaja Hanna Kosonen.

Tarkoituksena on saada tiekartta valmiiksi syksyllä.

Euroopan komissio julkaisi tammikuussa EU:n muovistrategian. Ympäristöministeriö uskoo, että EU:n käynnistämän muovistrategiatyön lisäksi tarvitaan monenlaisia kansallisia ja kansainvälisiä toimenpiteitä. Tiekarttaan kootaankin lyhyen ja pitkän aikavälin toimia.

”Näen tärkeäksi, että tiekarttatyössä muodostuu tilannekuva: mitä toimia tarvitaan, mikä on niiden kiireellisyysjärjestys ja millä resursseilla ne toteutetaan”, pohtii ympäristöministeriön materiaalitalousyksikön päällikkö Anna-Maija Pajukallio.

Suomen omat muovijäteongelman torjumistoimenpiteet liittyvät myös jätehuoltoon ja kiertotalouden edistämiseen. Ministeriö miettii esimerkiksi muovijätteiden erilliskeräyksen järjestämistapoja. Muovijätteen kierrätysvaatimukset tulevat lähes kaksinkertaistumaan lähivuosina.

Suomessa on puhuttu myös esimerkiksi Ruotsin tekemästä kosmetiikkatuotteiden mikromuovikiellosta. Pajukallion mukaan tarvitaan toimien vaikuttavuusanalyysiä. Kosmetiikka-ala on jo itse tehnyt paljon mikromuovien vähentämisessä. Esimerkiksi Joutsenmerkityissä ja EU-ympäristömerkityissä kosmetiikkatuotteissa ei ole mikromuoveja. Lisäksi Euroopan komissio on antanut Euroopan kemikaalivirastolle tehtäväksi selvittää mikromuovien rajoittamista tai kieltoa paljon kosmetiikkasektoria laaja-alaisemmin. Selvitys ulottuu esimerkiksi maaleihin.

Pajukallio näkee, että Suomesta löytyy muovijäteongelman ratkaisemisessa sellaista osaamista, jolle voisi olla kysyntää kansainvälisesti.

Ympäristöministeriön tiekarttatyön lisäksi Suomessa on meneillään muitakin ongelman ratkaisuun tähtääviä aloitteita. Esimerkiksi Kiertovoima ry käynnisti loppuvuodesta muoviarvoketjun toimijoita yhteen kokoavan Muovista-projektin. Tiekarttatyö ei kuitenkaan liity tähän.

 

Kuva: Scanstockphoto.

Facebooktwitterlinkedin