Uusiomaarakentamisen osaajat yhteen uudessa UUMA5-ohjelmassa

Kuva: Adobe Stock. Uusiomaarakentamisessa korvataan luonnon kiviaineksia uusiomateriaaleilla, joita saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista.
Facebooktwitterlinkedin

Uusiomaarakentamista on edistetty Suomessa jo neljällä UUMA-ohjelmakokonaisuudella. Tänä keväänä käynnistyi peräti viides UUMA-ohjelma, joka valmistuu vuoden 2026 lopussa.

Tuore UUMA5-ohjelma on rakennettu aiemmissa ohjelmissa saavutettujen tulosten ja menestyksekkään yhteistyön pohjalta.

Ohjelma tarjoaa yhteistyöalustan kaikille infra- ja maarakentamisen alan toimijoille. Yhteistyöfoorumi on valtakunnallinen ja kattava paikka verkostoitua ja vaikuttaa.

Työpaketeissa laatuvaatimuksia

Uusi UUMA5-ohjelma tavoittelee kestävää ja vähähiilistä maankäytön suunnittelua ja rakentamista Suomessa. Ohjelman työpaketit on suunniteltu tukemaan tätä tavoitetta.

UUMA5-ohjelma kehittää esimerkiksi ympäristölupakäsittelyn prosesseja, maankäytön ja infrarakentamisen vähähiilistä suunnittelua sekä uusiomaarakentamisen hankintakriteereitä.

Yhtenä työpakettina ohjelmassa poraudutaan ympäristörakentamisen uusiomateriaaleihin sekä niiden laatuvaatimuksiin. Ohjelmassa on tarkoitus asettaa myös tekniset vaatimukset päällysrakenteissa käytettäville uusiomateriaaleille.

UUMA5-ohjelman rahoittajina toimivat useat kaupungit, Väylävirasto, yhdistykset, urakoitsijat, teollisuus, jätehuoltoyhtiöt ja konsulttiyritykset.

Ohjelman työpakettien toteutuksesta vastaavat AFRY Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy.

Ramboll vastaa myös koko ohjelman koordinoinnista.

Lisäksi työpakettien toteutukseen osallistuvat Motiva Services, Tampereen yliopisto ja muut yliopistot sekä sidosryhmät, kuten ympäristöministeriö ja Kuntaliitto.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset

Kuva: Adobe Stock. Uusiomaarakentamisessa korvataan luonnon kiviaineksia uusiomateriaaleilla, joita saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista.

Facebooktwitterlinkedin