Uusiotuotteita sisustamiseen ideointiprojektissa

Facebooktwitterlinkedin

Viime kesänä opiskelijat ideoivat uusiotuotteita kierrätyskeskuksen materiaaleista. Tuotteet syntyivät Kiertotalouden ideointiprojekti -opintojaksolla.

 

Kierrätysnahasta valmistettu istuintyyny on vain yksi esimerkki Kiertotalouden ideointiprojekti -opintojakson tuloksena syntyneistä uusiotuotteista.

Tyynyn ideoivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun biotuotemuotoilun opiskelijat Saara Hakamaa ja Tanja Hakamäki.

Sohvasta istuintyyny

Tyynyn nahkaosat ja pehmusteet ovat peräisin Mikkelin Toimintakeskus ry:n ylläpitämän kierrätyskeskukseen tuoduista nahkaisista huonekaluista. Koristeompeleet on valmistettu eettisesti tuotetusta puuvillalangasta.

Sisustustyynyn muotokielessä on haettu skandinaavista minimalismia, mutta ulkoasu on suunniteltu niin, että tuote kestää aikaa ja sopii monenlaiseen tilaan.

”Kesän opintoihin valikoitui Kiertotalouden ideointiprojekti -kurssi. Pääsimme ideoimaan uusia tuotteita annetuista kierrätysmateriaaleista. Päätimme kuuden opiskelijan ryhmässämme suunnitella kolmen tuotteen tuoteperheen. Tuoteperhe-ajattelumme saikin kurssijärjestäjiltä jälkikäteen positiivista palautetta”, Saara Hakamaa kertoo.

Hän opiskelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Biotuotemuotoilua. Koulutuksessa yhdistyy perinteinen muotoilu ja materiaalituntemus, sekä hiukan modernimpi ja ekologisempi tapa lähestyä asiakokonaisuutta.

”Kestävä elinkaariajattelu on pitkälti läsnä kaikessa opiskelussa ja suunnittelussa mitä teemme, joten kyseisen kesäkurssin valinta sopi hyvin omaan koulutusohjelmaan.”

Oppimisympäristö testiin

 

KiertotalousAMK-hankkeessa on vuodesta 2018 lähtien kehitetty kiertotalousopetusta sekä kiertotalouden oppimisympäristöjä 19 ammattikorkeakoulun hankekonsortion voimin, opetus- ja koulutusministeriön osarahoituksella.

Eri ammattikorkeakoulujen lähestymistavat kiertotalouden oppimiseen on tiivistetty oppimisympäristön konseptiin. Konseptia hyödynnetään kiertotalouden opetuksen kehittämisessä entistä kokonaisvaltaisemmin, huomioiden niin materiaalinen, pedagoginen, sosiaalinen kuin yhteiskunnallinenkin ulottuvuus.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa testattiin kesän 2020 aikana KiertotalousAMK- ja Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) -hankkeiden yhteistyössä toteutettua, verkkopohjaista Kiertotalouden ideointiprojekti -opintojaksoa.

UTK-hankeen tavoitteena on muun muassa lisätä opetushenkilöstön kiertotalousosaamista.

Opintojaksolla kiertotalouden oppimisympäristön ulottuvuuksia edustivat kiertotalouden teoriasisältö, monialaisesti ja ammattikorkeakoulurajojen yli opiskelijoille tarjottu yhteistyö ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n käytännön kehittämistarve.

Mikkelin Toimintakeskus ry:n perustehtävä on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden siirtymiä koulutukseen ja työsuhteisiin ja lisätä osallistumisen ja työntekemisen mahdollisuuksia. Tehtävän toteuttamiseksi yhdistys tuottaa erilaisia kartoitus-, kuntoutus- ja työelämäpalveluita sekä harjoittaa kiertotalouteen liittyvää toimintaa muun muassa ylläpitämällä kierrätyskeskusta.

Kierrätyspussukka

Suksia ja joustinpatjoja

 

Kierrätyskeskukseen kertyy materiaaleja, joille ei ole toistaiseksi löytynyt uudelleenkäyttökohdetta. Opiskelijat saivat ideoida valituista materiaaleista tuotteita, joita toimintakeskus voisi ottaa tuotevalikoimaansa.

Samalla opiskelijat pääsivät konkreettisesti havainnoimaan materiaalin arvon säilyttämisen tai lisäämisen periaatetta, joka on kiertotalouden kulmakivi.

Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus hyödyntää joustinpatjan jousia, suksia, polkupyöriä, huonekalunahkaa sekä sängynpohjan säleikkönä käytettyä puuta. Näitä Toimintakeskukseen kertyy melko paljon, eikä kaikille niistä ole toistaiseksi keksitty sopivaa uudelleenkäyttötapaa.

Materiaaleista oli mahdollista hyödyntää joko jotakin (esimerkiksi jokin polkupyörän osa) tai kaikkia. Opiskelijoita pyydettiin kuitenkin määrittämään ideoimansa tuotteen kierrätysaste.

 

Ideoista tuotantoon?

 

Opiskelijaryhmät esittelivät syyskuussa 20 ideaa, jotka yhdistelivät materiaaleja varsin luovasti.

Opiskelijat ideoivat esimerkiksi jakkaroita, joiden istuinosassa käytetään kierrätysnahkaa tai polkupyörän kumista punottua verkkoa. Yhdessä ideassa vanhoista suksista kootun naulakon saattaa käytön päätteeksi purkaa jälleen käytettäviksi suksiksi.

Yksinkertaisimmillaan ideoidut tuotteet syntyvät lähes täysin kierrätetystä materiaalista, eikä niiden valmistamiseen tarvita erityistaitoja tai työkaluja.

Naulakko sängyn sälepohjasta

Osa tuotteista tavoittelee niin kutsuttua high-end statusta: alkuperäisiä materiaaleja korkeamman hintaluokan tuotteiden valmistus tuottaisi arvon lisäystä kierrätyksen ansiosta.

Kaikki esitetyt suunnitelmat on tehty elinkaariajattelun pohjalta. Tuotteet pohjautuvat hukkamateriaaliin ja ne tehdään alun alkaen kestäviksi, korjattaviksi ja – tuotteen tullessa elinkaarensa loppuun – purettaviksi osien uudelleen hyödyntämistä varten.

Ulkonäöllisesti opiskelijaryhmien ideoimat tuotteet ovat kekseliäitä ja arkisen kauniita. Toimeksiantajan edustajat pitivät erityisesti tuotteiden käytännöllisyydestä sekä muunneltavuudesta.

Käytettävän materiaalin ei tarvitse olla tasalaatuista, vaan vaihtelevuus tuo yksilöllisyyttä tuotteisiin.

Opiskelijat ottivat hyvin huomioon Toimintakeskuksen mahdollisuudet työstää materiaaleja. Yhdistyksen edustajat olivat iloisesti yllättyneitä siitä, kuinka suurella innolla ja ammattitaidolla opiskelijat suhtautuivat projektiin. Nyt toimintakeskus selvittää, voisiko ideoita ottaa tuotantoon.

 

Lue lisää:

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin: https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/

UTK-hanke: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/uutta-tyota-ja-osaamista-kiertotaloudesta-utk/

Mikkelin Toimintakeskus ry: https://www.uuttaelamaa.fi/fi/page/2

 

Kirjoittaja Liisa Routaharju on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori ja Saara Hakamaa biotuotemuotoilun opiskelija. Pauliina Kuukka toimii projektiasiantuntijana Mikkelin Toimintakeskus ry:ssä.

 

Verkko-oppimista

 

Kiertotalouden ideaprojekti -opintojakso toteutettiin verkko-opintoina kesän 2020 aikana.

Se tarjottiin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille täydentävinä opintoina, että Campusonline-portaalin kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

Toteutuksessa hyödynnettiin Learn-oppimisympäristöä. Ohjauswebinaareihin saattoi osallistua Teams-yhteydellä. Tulosten esittelyä varten järjestettiin esittelyseminaari niin ikään Teams-yhteydellä.

Opiskelijat pääsivät myös antamaan palautetta ja kertomaan käyttökokemuksistaan opintojaksosta.

Palautteen mukaan ryhmätyöskentely täysin verkkotyökaluja hyödyntäen tuntui työläälle erityisesti ryhmissä, joissa osallistujat eivät jo entuudestaan tunteneet toisiaan.

Toisaalta verkkototeutus mahdollisti osallistumisen opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

Oppimisympäristön Learn-pohjaa hyödynnetään soveltuvin osin UTK- ja KiertotalousAMK-hankkeiden yhteistyössä toteutettavassa, kiertotalousaiheisessa hackathonissa. Oppimisympäristö on myös mukana KiertotalousAMK-hankkeen oppimisympäristöanalyysissä, joka tunnistaa erilaisten oppimisympäristöjen vahvuuksia.

 

 

Teksti: Liisa Routaharju, Pauliina Kuukka ja Saara Hakamaa, kuvat: Pauliina Kuukka, Saara Hakamaa ja Tanja Hakamäki.

Facebooktwitterlinkedin