Uusiouutiset 4/2005

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 4/2005 ilmestyi 26.8.2005. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Jätevesihuoltoon helpotusta kuntayhteistyöllä – Artjärven jätevedet Orimattilaan

Maaliskuussa valmistunut Päijät-Hämeen vesihuoltosuunnitelma linjasi, että maakunta pyrkii liittämään kunnalliset pienjätevedenpuhdistamot isompiin puhdistamoihin. Päijät-Hämeen ensimmäinen tavoitteeseen liittyvä hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen Artjärvellä.

Kunnat ihmeissään yritysjätteen kanssa

Lainsäädäntö pilkkoo jätevirran yhä pienempiin osiin, kun vastuutahojen määrä kasvaa. Laitosinvestoinnit edellyttävät kuitenkin varmuutta suurista jätemääristä pitkäksi aikaa. Epätietoisuus yritysjätehuollon tulevaisuudesta kalvaa kuntia.

Vapaamatkustajat harmittavat SER-tuottajia

Valtaosa SER-tuottajista maksaa omien kierrätyskustannustensa lisäksi myös useiden sellaisten SER-tuottajien kustannukset, jotka eivät ole hoitaneet tuottajavastuulain mukaista vastuutaan.

L&T:n Jari Sarjo: Kuntien kaatopaikkahinnoittelu on ollut suurin kierrätyksen este

Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Jari Sarjo syyttää kuntien alhaisia kaatopaikkamaksuja siitä, ettei Suomessa ole päästy kehittämään jätteiden kierrätystä eikä näin ollen saavutettu valtakunnallisen jätesuunnitelman hyötykäyttötavoitteita ajoissa.

Ekokem polttaa tulevaisuudessa Kiertokapulan jätteet

Ekokem Oy Ab suunnittelee arinakattilatekniikkaan perustuvan jätevoimalan rakentamista Riihimäellä sijaitsevan nykyisen laitoksen yhteyteen. Laitos polttaisi Kiertokapulan alueen syntypaikkalajitellut yhdyskuntajätteet.

Lakipykälistä euron merkeiksi

Eerolan perheyritys on onnistunut muuttamaan jätevesiä ja ympäristönsuojelua koskevat säännökset tuottoisaksi liiketoiminnaksi. Yhtiö on kasvanut 15 prosentin vuosivauhdilla.

Jäteasetuksen uudistukset halutaan voimaan nopeasti

Ympäristöministeriö suunnittelee, että hallituksen esitys jätelain pykälien muuttamisesta saataisiin jo syyskuussa eduskuntaan. Lakimuutos voitaisiin saada voimaan jo ennen vuoden loppua.

Tuottajayhteisöjen hyväksyntä on ollut työlästä

Pirkanmaan ympäristökeskus on joutunut pyytämään useilta tuottajayhteisön asemaa hakeneilta organisaatioilta lisäselvityksiä toiminnastaan. Muutaman yhteisön hyväksyntä on venynyt syksyyn.

 

Facebooktwitterlinkedin