Uusiouutiset 2/2009

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 2/2009 ilmestyi 16.3.2009. Teemoina olivat jätteen energiakäyttö ja bioenergia. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Neljä seuraavaa jätevoimalaa?

Asiantuntija uskoo, että Suomeen rakennetaan vielä ainakin neljä sekalaista yhdyskuntajätettä polttavaa arinapolttolaitosta. Hankkeita puuhaavat vakuuttavat, ettei kierrätys vaarannu.

Neljä seuraavaa jätevoimalaa? pdf-muodossa

VTT: Ilmasto tarvitsee rinnakkaispolttoa

Vaikka yhdyskuntajätteen arinapoltto enentyisi nykyisestä, osa jätteestä pitäisi jatkossakin ohjata kierrätyspolttoaineena rinnakkaispolttoon. Tähän tulokseen tuli VTT jätteenpolton ilmastovaikutuksia käsitelleessä tutkimuksessaan.

Kotitalousjäte rinnakkaispolttoon?

VTT:n tutkimuksen mukaan ilmasto hyötyisi, jos osa kotitalousjätteestä menisi kierrätyspolttoaineen valmistukseen ja sitä kautta rinnakkaispolttoon. Onko ajatus utopistinen? Onko teollisuudella intoa ottaa kotien jätteitä kattiloihinsa?

Kotitalousjäte rinnakkaispolttoon? pdf-muodossa

Suurin muutos vuosikymmeniin

Aluehallinnon uudistus on herättänyt paitsi innostusta, myös epävarmuutta ja huolta tulevasta. Avien ja Elyjen henkiinherättäminen vaatii me-henkeä, jonka synnyttäminen on kova haaste.

Tulevaisuuden ala!

Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsauksen tuoreessa mietinnössä halutaan panostaa ravinteiden kiertoon, valmisteiden turvallisuuteen sekä niiden ekologisesti kestävään tuotantoon ja käyttöön. Maailma ei silti ole tällä valmis.

Suomen jätelaitokset kartalla

Suomen ympäristökeskus on tehnyt yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja muiden sidosryhmien kanssa suururakan ja koonnut maamme jätelaitosten infrastruktuurin mielenkiintoisiksi kartoiksi.

Suomen jätelaitokset kartalla pdf-muodossa

Suomen ympäristön tila on parantunut

Suomen ympäristökeskus julkaisi 11.2.2009 laajan katsauksen Suomen ympäristön tilasta. Julkaisuun kuuluu valtakunnallinen katsaus sekä 13 alueellista katsausta.

Bentoniitti avuksi ydinjätteen loppusijoituksessa

Suomalainen B+Tech Oy auttaa kehittämään ydinjätteelle turvallisia loppusijoitusratkaisuja. Vastaus saattaa löytyä tutusta kaatopaikkamateriaalista, bentoniitista.

Facebooktwitterlinkedin