Uusiouutiset 3-4/2009

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 3 – 4/2009 ilmestyi 19.5.2009. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Kolmen miljardin euron bisnes

Jätehuollon taloudellisesta merkityksestä ja kustannuksista on vaikea saada varmaa tietoa. Mittava selvitystyö antaa osviittaa suomalaisen jätehuollon menoista ja tuloista.

Kolmen miljardin euron bisnes pdf-muodossa

Jäteverotuksen epätasa-arvo jäi ratkaisematta

Jäteverotuksen ongelmakohtia pohtinut työryhmä ei löytänyt yhtä selkeää ratkaisua jäteverotuksen tasapuolisuuden ja kilpailuneutraliteetin parantamiseen. Työryhmä ei ehdota jäteveron laajentamista jätteenpolttoon eikä yksityisiin kaatopaikkoihin.

Tuottajille tulossa laiminlyöntimaksu

Tuottajavastuujaosto ehdottaa tuottajille ja tuottajayhteisöille rikemaksua tuottajavastuuvelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Tuottajille tulossa laiminlyöntimaksu pdf-muodossa

Tutkimustietoa lietekompostien hyötykäytöstä

Suomessa tuotetuista komposteista merkittävä osa käytetään viherrakentamiseen, ja maahan sekoitettavat määrät ovat suuria verrattuna maatalouskäyttöön. Lannoitevalmisteiden laatua ja ympäristövaikutuksia selvitettiin BIOLIETE-hankkeessa.

Tutkimustietoa lietekompostien hyötykäytöstä pdf-muodossa

Sekajätekin soveltuisi bioetanolin valmistukseen

Biojätteet ja jopa kaatopaikalle nyt päätyvät sekajätteet kelpaisivat hyödynnettäväksi biojalostamoissa. Sekajätteen kuiva-aineesta lähes puolet on hiilihydraatteja, jotka soveltuisivat liikennepolttoaineeksi käyvän bioetanolin tuotantoon.

Kuivaprosessi rantautui biokaasualalle

Maamme biokaasulaitokset perustuvat niin sanottuun märkäprosessiin, mikä on luonteva ratkaisu lietemäisille raaka-aineille. Sivutuotteena syntyvän rejektiveden vähentäminen kiinnostaa, koska sen sisältämien ravinteiden hyötykäyttö ei aina onnistu. Olisiko kuivamädätys käypä vaihtoehto ainakin kiinteille syötteille?

Kuivaprosessi rantautui biokaasualalle pdf-muodossa

Lannoitevalmisteasetus muuttuu

Maailma ei ole valmis biolaitosten ja niiden tuotteiden sääntelyssäkään. Maa- ja metsätalousministeriö päivittää juuri lannoitevalmisteasetuksia.

Hajut kuriin jätetiloissa

Pirkanmaan Jätehuollon Ressu-jätteenkäsittelylaitoksen toimistossa työskentelee nyt tyytyväisempi henkilökunta. Ressu-laitosta vaivanneet hajuongelmat on saatu poistettua.

Biokaasua!

Forssassa valmistuu Envor Groupille tänä vuonna maamme suurimpiin lukeutuva biokaasulaitos. Toimitusjohtaja Mika Laine lupaa, että tämä on vasta alkua: lisää on tulossa.

Valtamerten muovijäteongelma pahenemassa

Tyynen valtameren jättimäiseen muovijätepyörteeseen ei näy nopeaa ratkaisua. Muoviroskan kerääminen pois vedestä ei onnistu. UV-säteilyltä suojaava vesi pidentää jätemuovin elinikää.

Kierrätysala tarvitsee uutta osaamista

Jotta kierrätysyhteiskunnan idea voisi todella toteutua, on kehitettävä nykyistä paljon tehokkaampia kierrätysteknologioita, totesi Juha Kaila ajankohtaisseminaarissa.

Ensimmäinen Bionolix-laitos Hämeenlinnaan

Biojätteiden käsittelyyn tulee täysin uusi vaihtoehto, kun Suomen ja maailman ensimmäinen Bionolix-laitos rakentuu Hämeenlinnaan. Kiertokapula ja St1 Biofuels Oy solmivat yhteistyösopimuksen maaliskuun lopussa.

Facebooktwitterlinkedin