Uusiouutiset 3/2006

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 3/2006 ilmestyi 24.5.2006. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Biojätteiden kohtalo vaakalaudalla: Antaa palaa vaan?

Jätehuoltoala keskustelee kuumeisesti biojätteen kohtalosta hyötykäyttöketjussa. Kannattaako materiaalikierrätys, vai pitäisikö mieluummin polttaa?

Jätteiden energiakäyttö ratkaisee jäteongelmia

Jätesektorille bioenergia tulee varmasti, mutta varmaa myös on, ettei jätteillä ratkaista energiaongelmia. Niitä on siihen tarkoitukseen aivan liian vähän. Jätteiden energiakäytöllä voidaan sen sijaan ratkaista jäteongelmia.

Biokaasubuumi luo bisnestä

Biokaasuista on tullut nopeasti kiinnostavaa liiketoimintaa. Biokaasubuumi heijastuu myös forssalaisen Watrec Oy:n menestykseen.

Haja-asutusalueiden jätevedet kuntoon yhteistyöllä

Vuonna 2004 voimaan tulleen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tiimoilta on eri puolilla Suomea ollut käynnissä useita paikallisia tiedotushankkeita. Keski-Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin talousjätevesihanke on 2,5 vuoden aikana järjestänyt parisensataa neuvontatilaisuutta ja koulutuspäivää kiinteistönomistajille ja yrittäjille.

Osa lietteestä soveltuu maatalouskäyttöön

Yhdyskuntajätevesistä saatavassa lietteessä on hyötykäytön kannalta sekä hyviä että haitallisia ainesosia. Aivan kaikki liete ei sovellu käytettäväksi esimerkiksi maataloudessa.

Kiistat ja epävarmuus viivästyttävät jätelain muutosta

Jätehuollon pelisääntöjä selkeyttämään tarkoitettu jätelain muutos on viivästynyt. Elinkeinoelämä tahtoisi lakimuutoksen voimaan nopeasti, kunnat puolestaan haluaisivat unohtaa koko muutoksen. Taustalla on vanha kiista jätteenkuljetuksesta.

YTV päätti jätehuollon huomisesta:

Pääkaupunkiseudulle tulee arinapolttolaitos

YTV:n hallitus päätti maaliskuun viimeisen päivän kokouksessaan, että pääkaupunkiseudulle tullaan todennäköisesti rakentamaan arinatekniikalla toimiva jätteenpolttolaitos.

Romuautojen kierrätys tiukentumassa

Kun autovanhus on aika ajaa viimeiseen osoitteeseensa, päätyy jopa yhdeksän romuautoa kymmenestä yhä epävirallisiin ja ympäristölle haitallisiin romuttamoihin. Suunniteltu lakimuutos paimentaa autoja asianmukaiseen kierrätykseen.

Kaatopaikan kaasut yhä useammin hyötykäyttöön

Kaatopaikkakaasujen hyötykäyttö on lisääntynyt Suomessa tuntuvasti muutamassa vuodessa. Epäpuhtaudet ja tekniset ongelmat vaikeuttavat kaatopaikkakaasun hyödyntämistä liikennekäytössä.

Pian Suomi autoilee ruokajäte-etanolilla

Jo muutaman vuoden päästä autoilija voi tankata St1:n asemilla suomalaisista elintarvikejätteistä valmistettua etanolia. Energiayhtiö St1:n ja VTT:n helmikuussa perustama St1 Biofuels Oy aikoo rakentaa kymmenkunta ruokajätteitä hyödyntävää etanolitehdasta ympäri Suomea vuoteen 2010 mennessä. Ensimmäinen tehdas on tarkoitus saada valmiiksi jo tämän vuoden lopussa.

 

Facebooktwitterlinkedin