Uusiouutiset 3/2007

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 3/2007 ilmestyi 14.5.2007. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Jäteveron remontintarve kasaantuu

Aikansa eläneelle jäteverolaille etsitään sopivaa remonttitapaa: onnistuisiko kaatopaikkaverotuksen tasapuolistava ja kilpailuneutraliteettiin palauttava pikapaikkaus vai tehdäänkö uusi laki perustuksia myöten jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Valtiovarainministeriö on pitkän tien kannalla.

Jäteveron remontintarve kasaantuu pdf-muodossa

Ympäristöhuollon imago on varovaisen myönteinen

Ympäristöhuollon imago on peruspositiivinen, mutta mielikuvallista kärkeä alalla ei ole. Selkeä profiili puuttuu erityisesti yrityssektorilta. Mielikuvatutkijan mielestä neutraali imago on hyvä lähtökohta, kun profiilia lähdetään nostamaan toiminnallisin ja viestinnällisin keinoin.

Ympäristöhuollon imago on varovaisen myönteinen pdf-muodossa

YTV terävöittää katsetta tulevaisuuteen

YTV-alueen yli miljoona asukasta ja 50 000 yritystä tuottavat jätettä puolisentoista miljoona tonnia vuosittain, josta noin puolet on yhdyskuntajätettä. Kuinka paljon jätettä tuotetaan viiden, viidentoista tai viidenkymmenen vuoden päästä, ja millaista jäte tulevaisuudessa on, pyritään selvittämään rakentamalla jätteen synnyn ennakointimalli.

MK-Uusiomateriaalit seisoo monen kierrätysjalan varassa

MK-Uusiomateriaalit Oy on kierrätyksen ja hyötykäytön todellinen monitoimiyritys. Sen tavoitteena on raaka-aineiden tehokas hyötykäyttö, jotta kaatopaikalle menisi mahdollisimman vähän tavaraa. Yhtiön tulevaisuuden visiona on jalostaa kaikki itse kerätty raaka-aine tuotteiksi saakka.

Laittomien kaatopaikkojen maa

Miltä tuntuisi, jos naapurissa olisi laiton kaatopaikka, jonne kaikki käyvät kippaamassa sekalaiset jätteensä? Nicaraguassa se on hyvin todennäköistä. Jätteiden käsittelyn neuvominen olisi aloitettava jo peruskoulussa.

Kompostoija turvaan automaatiolla

Kompostointitutkijat löysivät runsaasti ihmiselle haitallisia mikrobeja kompostoinnin kaikista vaiheista. Tutkijoiden mukaan oikein suunniteltu automaatio kohentaisi kompostityöntekijöiden turvallisuutta parhaimmin. Kompostiainesta pitäisi käsitellä samoin kuin pilaantunutta ainesta yleensä.

Jäteneuvoja innostaa, selittää ja perustelee

Jäteneuvojat ovat kunnissa ja kuntayhtiöissä toteuttamassa lakisääteistä palvelutehtävää. Asukkaita opastetaan jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Käytännön ohjeiden lisäksi työssä uppoudutaan joskus myös syvällisiin keskusteluihin kuntalaisten kanssa.

Jäteneuvoja innostaa, selittää ja perustelee pdf-muodossa

Antiikin roomalaiset, kaupunkihygienian edelläkävijöitä – vai olivatko?

Kukapa Rooman matkailija ei olisi ihastellut paikallisia nähtävyyksiä, antiikin Rooman raunioita. Kaupungissa oli sen loiston päivinä lukuisia vesijohtoja ja laaja käymälä- ja viemäröintijärjestelmä. Hygienia saavutti siis Roomassa korkean tason. Tosiasiassa olosuhteet kaupungissa eivät olleet antiikin aikana lainkaan näin kehuttavia.

 

Facebooktwitterlinkedin