Uusiouutiset 3/2008

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 3/2008 ilmestyi 8.5.2008. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Mikä johti uuteen lannoitevalmistelainsäädäntöön?

Lannoitevalmistelaki ja erityisesti sitä täsmentävät asetukset ovat aiheuttaneet bioalalla harmeja, jotka ovat kantautuneet eduskuntaan asti. Rajoitteet elinkeino- ja muussa toiminnassa eivät yleensäkään ole suosittuja niiden parissa, joita määräykset koskevat, mutta mitkä ovat olleet säädösten vaikuttimet ja perustelut?

Mikä johti uuteen lannoitevalmistelainsäädäntöön? pdf-muodossa

Valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin: Tiedossa jopa 600 miljoonan laitosinvestoinnit

Valtioneuvoston 10.4. hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma sai viimeisessä käsittelyvaiheessa kovat prosenttitavoitteet jätehuoltoon. Jätesuunnitelma painottaa jätteen synnyn ehkäisyä, materiaalikierrätystä sekä erityisesti biohajoavien jätteiden ohjaamista muualle kuin kaatopaikoille.

Tuubikompostoinnista ratkaisu pienten tallien lantaongelmaan?

Monet pienten hevostallien omistajat ovat ongelmallisessa tilanteessa. Jos hevostallilla ei ole omaa peltoa, jonne lannan saisi levittää, lantakasat uhkaavat paisua nurkissa. Jos pienen mittakaavan tuubikompostointia kehitettäisiin niin pitkälle, että se saisi Eviran hyväksynnän, tallit voisivat luovuttaa näin kompostoitua lantaa eteenpäin.

Tuubikompostoinnista ratkaisu pienten tallien lantaongelmaan? pdf-muodossa

Maajussin kuoren takana on työteliäs kompostiyrittäjä

Tuomas Bährend on suurelle yleisölle tuttu Maajussille morsian -ohjelman vitsikkäänä heilanetsijänä. Yrittäjän arki on kuitenkin kiireistä puhdistamolietteiden kompostointia.

Maajussin kuoren takana on työteliäs kompostiyrittäjä pdf-muodossa

Kotitalouden lajittelu on välineistä kiinni

Keittiön jätepisteen toimivuus vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten innostukseen lajitella jätteitään. Lahdessa toteutettu biojätteen lajitteluhanke oli hyödyllisin niissä taloissa, joiden lajittelumahdollisuudet olivat ennen hanketta puutteelliset. Uusien hyvin lajitteluvälineiden ansiosta kokeilutalojen biojätemäärä kasvoi keskimäärin 14 prosenttia, enimmillään yli 90 prosenttia.

Byrokratia hankaloittaa pienten betonimurske-erien hyötykäyttöä

Ympäristökeskusten ja kuntien työnjako on selkiintymätön ja kuntien menettelytavoissa on suuria alueellisia eroja.

Jätehuoltojärjestelmän valinta edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua

Ilmastonmuutoksen hillitsemisvaatimusten tiukentuessa jätevirtojen edullisimmat hyötykäyttötavat saattavat löytyä lähivuosina sieltä, missä jätteet aiheuttavat vähiten kasvihuonekaasupäästöjä.

Kompostoinnista elämys Belgiassa

Belgia yrittää pienentää kiinteiden jätteiden määrää. Suurin osa jätteistä poltetaan. Kaatopaikkoja on vain kaksi ja ne ovat liian pieniä jopa polton tuhkalle. Tuhka ja muuta jätettä viedäänkin ulkomaille, erityisesti Hollantiin. Valtio halua vähentää poltettavan jätteen määrää kompostoinnilla.

Ultraääni tehostaa jätevesilietteen käsittelyä

Jätevesilietettä on sen korkean vesipitoisuuden vuoksi hankala jatkokäsitellä. Yksi keino veden määrän vähentämiseen on kevyt ultraäänikäsittely, jota kehitettiin hiljattain päättyneessä VTT:n koordinoimassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa.

Ultraääni tehostaa jätevesilietteen käsittelyä pdf-muodossa

Luonto opettaa jätevedenpuhdistusta

Luonto puhdistaa usein paremmin kuin ihmisen kehittämät teknologiat konsanaan. Järvi kirkastaa vetensä sitomalla ravinnekuormituksen biomassaan, josta fosfori suodattuu pohjasedimenttiin.

Jätevedenkin voi käyttää uudelleen

Kotitalouksissa voidaan vähentää jyrkästi vedenkulutusta kierrätyksellä. Silloin lievästi likaantuneet, harmaat jätevedet käsitellään ja syötetään takaisin vessojen huuhteluun. Menetelmällä voidaan niistää pois kolmannes talousveden kulutuksesta.

Modulo mahdollistaa rakennusjätteen lajittelun jo syntypaikalla

Modulo todistaa vääräksi käsityksen, jonka mukaan rakennustyömaiden jätteitä ei voida lajitella niiden syntypaikalla, koska työmaille ei mahdu riittävän monta siirtolavaa. Modulon kaupallistamisen suurin kynnys onkin siinä, että sen nerokasta yksinkertaisuutta voi olla vaikea hahmottaa.

Facebooktwitterlinkedin