Uusiouutiset 3/2010

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 3/2010 ilmestyi 6. huhtikuuta. Lehti keskittyi seuraaviin teemoihin: pakkausjätteet, muovit, vaaralliset jätteet, kaupan ja elinkeinoelämän jätteet. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Pakkaajat järkyttyivät jätelakiehdotuksesta

Pakkaajat pelkäävät, että jätelakiehdotuksen esitys täyteen tuottajavastuuseen siirtymisestä tuo enemmän ympäristöhaittoja kuin -hyötyjä. Esitys tietäisi myös hyötykäyttökulujen viisinkertaistumista.

Pakkaajat järkyttyivät jätelakiehdotuksesta pdf-muodossa

Kauppa satsaa kierrätyspisteisiinsä

Kauppaketjut uskovat, että niiden ylläpitämillä kierrätyspisteillä tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpi rooli pakkausjätteen hyödyntämisjärjestelmässä.

Tynnyrien kunnostusmäärä romahti

Uudelleenkäytön pitäisi olla jätehierarkian mukaan jätehuollon tärkeimpiä hyötykäyttötapoja. Käytännössä uudelleenkäyttöön ei kannusta juuri mikään. Hyväkuntoisetkin tynnyrit päätyvät kunnostuksen sijasta yhä useammin romutettavaksi.

Tynnyrien kunnostusmäärä romahti pdf-muodossa

Muovipullot kiertoon kotimaassa

Suomalaisomisteinen Preformia Oy tahtoo saada PET-kierrätysmuovipullot kiertämään aiempaa tehokkaammin kotimaassa.

Miten käsitellä nahkatehtaiden lietteet?

Kokkolan seudun nahkatehtaat pohtivat parhaillaan, mikä olisi kustannustehokkain hyödyntämismenetelmä nahan parkituksessa syntyville, kromipitoisille lietteille.

Korjaako lausuntokierros eripuraisen jätelakiesityksen?

Jätelain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä päätyi jättämään lakiehdotuksensa eripuraisena. Ehdotuksesta jätti eriävän mielipiteensä peräti seitsemän työryhmän työssä mukana ollutta tahoa.

Kiire toi kritisoitavaa

JÄLKI-työryhmän eriävissä mielipiteissä ja jätelakiehdotuksesta annetuissa julkilausumissa näkyy selvästi jätehuoltoalan tuttu kahtiajako.

Asetuksissa vielä valtavasti työtä

Vaikka JÄLKI-työryhmä luovuttikin jo jätelakiehdotuksen ympäristöministerille, ei työryhmän tehtävä ole vielä ohi. Työryhmä jatkaa työtään huhtikuun loppuun asti työstäen jätelain asetuksia. Työryhmä arvioi myös muiden jätealaa säätelevien asetusten muutostarpeita.

Muovijäte lisääntyy vähennystavoitteista huolimatta

Mikäli aiempi kehitys jatkuu, kasvaa yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä tuoreen tutkimuksen mukaan 2,9-4,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Yhä suurempi osa tästä on muovia.

Muovijäte lisääntyy vähennystavoitteista huolimatta pdf-muodossa

Jätekustannuksista ristiriitaisia tietoja

Jätelaitosyhdistys ja Ympäristöyritysten Liitto ovat eri mieltä jätekustannuksista eri jätteenkuljetusjärjestelmissä. JLY:n tietojen mukaan kunnan kilpailutus tulee asukkaalle halvemmaksi kuin sopimusperusteinen, YYL:n mukaan järjestelmät ovat samanhintaiset.

Kuinka kierrättää nanomateriaaleja?

Nanomateriaalien avulla pidennetään esimerkiksi lumilaudan ikää. Mutta mitä tapahtuu lumilaudalle, kun sillä on hypätty viimeisen kerran? Ekokem on mukana kehittämässä nanomateriaalien jätehuollon tutkimusta.

Kuinka kierrättää nanomateriaaleja? pdf-muodossa

Tuhkan koostumus vaikuttaa pienhiukkaspäästömääriin

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että niin sanotulla kaastutuspolttotekniikalla päästöjä syntyy vähemmän kuin perinteisellä arinapolttotekniikalla.

Kolumni: Pertti Kleemola

Uusi jätelaki ja -asetus muuttavat perusteellisesti pakkausten tuottajavastuuta

Kolumni pdf-muodossa

Facebooktwitterlinkedin