Uusiouutiset 4/2010

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 4/2010 ilmestyi 24.5.2010. Lehti keskittyi seuraaviin teemoihin: biojäte, jätevesi, liete, jätteen kuljetus, bioenergia, yhdyskuntajätteet ja elinkeinoelämän jätteet. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Lisää kertakäyttöisiä?

Jätelakiesitys saattaa pahimmillaan tietää jätemäärien kasvua, pelkäävät matkailu- ja ravintolayrittäjät.

Lisää kertakäyttöisiä? pdf-muodossa

Ravinteet pelloille, ei kaatopaikoille

Biojäteala pelkää, että vaivalla tuotteistetut biojätekäsittelyn lopputuotteet eivät päädykään peltolannoitteiksi, vaan ravinteet hukataan kaatopaikkarakenteisiin ja ojanpientareiden viherrakentamiseen.

Ravinteet pelloille, ei kaatopaikoille pdf-muodossa

Laatulietettä Ruotsin malliin

Puhdistamolietteen maatalouskäyttö on naapurimaassamme yksi julkisen keskustelun kestoaihe. Haitta-aineista huolestuneita väittelynhaluisia asiantuntijoita riittää.

Lisätietoja lietteistä ja artikkelin viitteet rtf-muodossa

Isover vaihtaa biokaasuun

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Isoverin Forssan tehdas on maailman ensimmäinen lasivillan tuotantolaitos, jonka tuotannossa fossiilista polttoainetta, butaania, korvataan uusiutuvalla energialla. Biokaasun tehtaalle toimittaa Envor Biotech Oy.

Puhdistamolietteet hyötykäyttöön

Miten käsitellä puhdistamolietteet hyötykäyttöön sopiviksi? Terminen kuivaus helpottaa lietteen käyttöä maanviljelyksessä ja mahdollistaa energiahyödyntämisen.

Puhdistamolietteet hyötykäyttöön pdf-muodossa

Tarjouskisan voittaja joutui myrskyn silmään

Forssalainen kuljetusyritys Mikline Oy on joutunut tahtomattaan jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan riidan keskelle.

Tarjouskisan voittaja joutui myrskyn silmään pdf-muodossa

Sanna Marttisen kolumni: Päästövähennyksiä ja kotimaista energiaa — biokaasustahan niitä saa!

Kolumni pdf-muodossa

Sopimusperusteinen jäämässä jätelakiin

Jätelakiesityksestä annettiin toistasataa lausuntoa. Pakkausten täysi tuottajavastuu ja sopimusperusteinen jätteenkuljetus ovat jäämässä lakiin.

”Tarvitaan jätelain uudistus osa 2”

Ympäristöyritysten Liiton jätelakiseminaarissa kuultiin huolestuneita kannanottoja yritysten toimintaedellytysten kapenemisesta.

Riita poikki, yhteistyötä väliin

Jätelaitospäivien puhujat toivoivat, että jätehuoltokenttää repineet riidat jäisivät lain valmistuessa taakse. Puhujat ympäristöministeri Paula Lehtomäkeä myöten korostivat, että hyvän jätehuollon rakentamisessa tarvitaan kaikkien toimijoiden hyvää yhteistyötä.

Facebooktwitterlinkedin