Uusiouutiset 4/2008

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 4/2008 ilmestyi 9.6.2008. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Etsivätoimisto paljasti pitkään jatkuneen toiminnan: Lassila & Tikanoja kuljetti yritysjätteitä kotitalousjätteinä

Lassila & Tikanoja on jäänyt kiinni ainakin 16 kuukautta jatkuneesta sopimusrikkomuksesta, jossa yhtiö kuljetti yritysasiakkaittensa jätteitä väärässä kuormassa loppusijoitukseen Itä-Uudellamaalla. L&T laskutti yritysasiakkailta jätteen käsittelymaksun, jäteveron ja arvonlisäveron, mutta jätti tilittämättä maksut kuntayhtiölle.

Lassila & Tikanoja kuljetti yritysjätteitä kotitalousjätteinä pdf-muodossa

Roskaaminen pakottaa kuntia luopumaan aluekeräyspisteistä

Aluekeräyspisteiden sotkeminen on aiheuttanut kunnille kohtuuttomia siivouskustannuksia. Moni kunta onkin tehnyt päätöksen luopua aluekeräyspisteistä, vaikka se merkitsisi jätehuollon palvelutason notkahdusta.

Roskaaminen pakottaa kuntia luopumaan aluekeräyspisteistä pdf-muodossa

Energiatehokkuutta jätekuljetuksiin

Jätteenkuljetusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä voi pienentää merkittävästi, kun apuun otetaan kokonaan uusia tai jo muilla kuljetusaloilla hyviksi todettuja keinoja. INTERACTION-hankkeeseen osallistuu Suomen lisäksi viisi muutakin Euroopan maata. Jätteenkuljetus on mukana Suomessa, Saksassa ja Kreikassa.

Suurpellon jätteet imussa

Espoon Suurpellon asukkaiden yhdyskuntajätteet kulkevat tulevaisuudessa alipaineteknologian avulla maan alla jäteterminaaliin. Suurpellolle rakennetaan Suomen ensimmäinen Envac-jätteenkeruujärjestelmä.

Hyötyjätepisteiden kapasiteetti ei riitä

Turussa hyötyjätepisteiden keräyskapasiteetti ei ole pysynyt pientaloalueiden kasvutahdissa. Pisteiden sijoittelussa, opasteissa, siivouksessa ja valvonnassakin olisi kehittämistä, toteaa tuore tutkimus.

RFID:n avulla kokonaiskuva kiinteistön jätehuollosta

Perinteisten jätehuoltoratkaisujen rinnalle on syntynyt vaihtoehto RFID-teknologiaa hyödyntäen. Älykäs jätehuoltojärjestelmä tuottaa tietoa, jonka avulla voi syntyä huomattavia säästöjä jätekustannuksissa. Lisäksi kaatopaikalle päätyy vähemmän jätettä.

Kahtiajako näkyi Jätelaitospäivillä

Jätehuoltokentän jako kahteen leiriin kuului Jätelaitospäivien puheenvuoroissa. Yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu heijastuu jopa puolueettoman tutkimuksen tulosten tulkintaan.

Venäjän syntypaikkalajittelu käyntiin suomalaiskonstein

Suomalaiskaupungit avustavat Pietaria yhdyskuntajätteiden lajittelussa. City Twinning -yhteistyöhankkeessa tutkittiin Pietarin yhdyskuntajätteiden koostumusta. Tulosten pe-rusteella jätteiden lajittelussa on parantamisen varaa.

Venäjän syntypaikkalajittelu käyntiin suomalaiskonstein pdf-muodossa

Jätehuollosta Philadelphiassa

Maailman laajimpiin kuuluva jätehuollon kongressi International Conference on Solid Waste Technology and Management pidettiin USA:n Philadelphiassa 30.3.—2.4.2008. Osallistujia oli 51 maasta 240 henkeä, joista kolme Suomesta.

Kolumni, Jaakko Vesivalo: Maltti on valttia jätteenkäsittelylaitosten lupaprosessissa

Jätehuollon ja ympäristönsuojelun tavoitteet lisäävät jätteitä käsittelevien laitosten määrää. Lupaharkinnassa toiminnot joutuvat yhä useammin ristiriitaan muun maankäytön kanssa. Hanketta toteutettaessa onkin hyvä lähteä liikkeelle ajoissa avoimesti tiedottaen. Näin pystytään parhaiten varmistamaan kaikkia osapuolia tyydyttävä loppuratkaisu.

Ympäristötekniikan kysyntä voimakkaassa kasvussa, suomalaiset hyvin näkyvillä IFAT:ssa

Toukokuun alussa Münchenissä järjestetyt IFAT-messut ovat yksi maailman suurimmista ympäristöalan katsauksista. Mukana oli kolmisenkymmentä suomalaisyritystä, ja messuosastoilla kävi vilkkaasti potentiaalisia asiakkaita.

Carbon Expo, Köln: Päästöoikeuksissa myyjän markkinat

Kansainvälisten kasvihuonekaasumarkkinoiden messu- ja seminaaritilaisuus Kölnissä kokoontui odottavissa tunnelmissa. Nyt kaivataan signaaleja ilmastopolitiikan jatkuvuudesta ja muodosta vuoden 2012 jälkeen.

 

Facebooktwitterlinkedin