Uusiouutiset 5/2005

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 5/2005 ilmestyi 7.10.2005. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Pian tuotekaasun polttoa ei katsota enää jätteenpoltoksi

Jätteen kaasutushankkeita suunnitteleville on tiedossa iloisia uutisia. EU suunnittelee jätestrategiaa, jonka mukaan esimerkiksi tuotekaasua ei pidettäisi enää jätteenä, vaan uusioraaka-aineena. Sen polttoon ei sovellettaisi enää tiukkoja jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia.

Kolmas sektori uhkaa jäädä ulos SER-verkostosta

Tuhannet ihmiset ovat työllistyneet Suomessa purkaen, käsitellen ja kunnostaen sähkölaitteita kierrätyskeskuksissa ja työpajoissa. Työpaikat ovat vaarassa, jos kolmannen sektorin toimijat jäävät tuottajien ja tuottajayhteisöjen virallisen SER-verkoston ulkopuolelle.

Pakkaustavoitteiden saavuttamisesta hikinen urakka

Uusi pakkausjätedirektiivi edellyttää, että Suomen on nostettava pakkausjätteidensä hyötykäyttöprosentteja tuntuvasti. Direktiivi ei huomioi lainkaan pakkausten uudelleenkäyttöä.

”Jätteenpolttodirektiivi on katastrofi muoveille”

Muovien energiahyötykäyttö uhkaa loppua Suomessa ensi vuoden alussa. Uusiomuovijaoston entinen puheenjohtaja Pentti Tikkanen pitää tilannetta järkyttävänä. Jaosto on urakoinut yli kymmenen vuotta tehdäkseen muoveista hyvälaatuista polttoainetta.

SPY:n uusi toimitusjohtaja Roger Bagge: ”Talteenottotavoitteet on asetettu poliittisin perustein”

Bagge näkee pakkausten hyötykäyttötavoitteissa epäkohtia. ”Mielestäni hyötykäyttötavoitteet on asetettu valitettavan poliittisista näkökohdista. Ne eivät pohjaudu ympäristövaikutusten analyysiin.” Hän huomauttaa, että kullekin jätefraktiolle on määritelty eri talteenottoprosentti, mutta kukaan ei puhu toivotusta lopputuloksesta. Hyötykäyttöprosenttien sijasta olisi katsottava kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää.

Kujalan kompostointilaitos on Euroopan nykyaikaisin

Kujalan kompostointilaitoksen toiminta Lahdessa on alkanut hyvissä merkeissä. Toimitusjohtaja Ari Savolaisen mukaan laitoksen kapasiteetti riittää hyvin. Sekä 12 mm:n jakeen seulonta että hajukaasujen puhdistus sujuvat suunnitelmien mukaan. Savolainen ei epäile, etteikö laitos läpäisisi niitä kriteereitä, joita KTTK:n hyväksyntä edellyttää.

Kasvualustoja koskeva lainsäädäntö uusiksi tänä syksynä

Biologisista jätteistä lannoitevalmisteita tekevien toiminnanharjoittajien on toimittava nyt, mikäli ne haluavat vaikuttaa siihen, millaisia vaatimuksia muuttuva lainsäädäntö on asettamassa lopputuotteelle.

KHO:n päätös kaasutukselle suosiollinen

Vantaan Energia Oy, Vapo Oy ja Powest Oy ovat voittaneet korkeimmassa hallinto-oikeudessa riidan, joka koski Martinlaakson voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun, kierrätyspolttoainetta käyttävän kaasutuslaitoksen ympäristölupaa.

L&T aikoo ostaa EKJH:n

Lassila&Tikanoja teki tarjouksen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Osakaskunnat pohtivat tarjousta parhaillaan. EKJH:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo, että syyt kauppaneuvotteluihin ovat taloudellisia: yhtiöllä on velkaa 14 miljoonaa euroa. Jätemäärät ovat jakuvasti vähentyneet yhtiön käsittelykeskuksessa.

Suomen ensimmäinen jätehuoltoprofessori aloitti Lappeenrannassa

Teknillinen korkeakoulu käynnistää parhaillaan jätehuoltotekniikan professuuria Lahden yksikössään, mutta Lappeenrannassa ollaan jo askeleen edellä. Tohtori Mika Horttanainen aloitti Suomen ensimmäisenä jätehuoltotekniikan professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa heinäkuun alussa.

 

Facebooktwitterlinkedin