Uusiouutiset 7/2006

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 7/2006 ilmestyi 8.11.2006. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita.

Teollisuusjätteistä tulossa tuotteita

EU aikoo täsmentää jätteen ja tuotteen määrittelyä tulevassa jätepuitedirektiivissä. Jos uusi rajanveto toteutuu, jopa miljoonat tonnit nykyisin jätteiksi luettavia teollisuusmateriaaleja laskettaisiinkin tulevaisuudessa sivutuotteiksi tai tuotteiksi.

Teollisuusjätteistä tulossa tuotteita pdf-muodossa.

Kilpailu rakennusjätteistä kiihtyy

Rakennustyömaan jätelavallisen arvo on noussut. Työmaiden roskien keruusta on tullut merkittävää liiketoimintaa. Valtaosa rakennus- ja purkutyömaan jätteistä voidaan uusiokäyttää kevyen prosessoinnin jälkeen. Rakennustyömaiden jätejakeilla on positiivista rahallista arvoa usein ilman käsittelyäkin. Siksi näiden jätevirtojen hallinasta kilpaillaan.

Kilpailu rakennusjätteistä kiihtyy pdf-muodossa.

Jätehuolto ja kierrätys yhä vahvemmin naisten käsissä

Tavallisille kansalaisille jätehuolto ja kierrätys näyttäytyvät lähinnä kuljetusliikkeiden miehisissä autonkuljettajissa. Monen jätehuoltoyhtiön johdossa on kuitenkin nainen, ja yhä useammin yhtiöiden muitakin tehtäviä hoitavat naiset.

Jätehuolto ja kierrätys yhä vahvemmin naisten käsissä pdf-muodossa.

Talopaketit vähentäneet rakennusjätteen määrää tonteilla

Omakotityömaan jätehuollon toimivuus on kiinni rakentajan viitseliäisyydestä. Hyötykäyttöön kelpaamattomat lankunpätkät, suojamuovit ja ylijäämäpellit voi ohjata sekajätelavan toimittavan kuljetusyrittäjän huoleksi, tai jätelajeittain kasoihin lajittelua ja edelleen pois kuljetusta voi tehdä itsekin. Suosiotaan kasvattaneet talopaketit ovat vähentäneet tontilla syntyvän jätteen määrää.

Latviaan nousi kierrätysmateriaalin tuotantolaitos suomalaisvoimin

Lassila & Tikanoja on kolmen Latvian-toimintavuoden aikana investoinut maahan 20 miljoonan euron edestä. Tuorein investointi esiteltiin lokakuun alussa, kun kaksi miljoonaa euroa maksanut kierrätysmateriaalin tuotantolaitos avattiin Riiassa.

Rengaskierrätyksen valtakunnallinen kierrätysoperaattori vaihtuu

Kuusakoski Oy on valittu Suomen Rengaskierrätys Oy:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella suomalaisen rengaskierrätysjärjestelmän operatiiviseksi toteuttajaksi kuusivuotiskaudeksi 2007–2012.

Toivonen Yhtiöt Oy uskoo yhä kierrätys-polttoainemarkkinoihin

Jätteestä valmistetun polttoaineen kysyntä romahti vuoden alussa. Toivonen Yhtiöt uskoo silti laadukkaan kierrätyspolttoaineen menekkiin. Yritys suunnittelee jo uuden jätteenkäsittelylaitoksen perustamista Viljakkalaan.

Hyvinkää lämpenee Ekokemin jätteenpoltto-energialla

Riihimäelle ensi vuonna valmistuva jätteenpolttolaitos tuottaa kaukolämpöä Hyvinkäälle. Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Ekokem Oy Ab julkistivat 13.10. sopimuksen, jonka mukaan Ekokem toimittaa jätevoimalastaan Hyvinkäälle lämpöenergiaa 200–300 gigawattituntia vuosittain 20 vuoden ajan.

 

Facebooktwitterlinkedin