Vantaan Energia suunnittelee esikäsittelyä jätevoimalaprosessin eteen – Suunnitteilla myös hiilidioksidin talteenotto jätevoimaloiden savukaasuista

Kuva: Vantaan Energia. Vantaan Energian jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä kotitalouksien sekajätteestä.
Facebooktwitterlinkedin

Vantaan Energia tutkii sekajätteen esikäsittelyä ennen polttoprosessia.

Viime keväänä VTT arvioi Vantaan Energialle erilaisia menetelmiä, jotka edistäisivät kierrätystä. Tuolloin esiin nousi vaihtoehto, jossa Suomeen rakennettaisiin keskitettyjä jätteen lajittelulaitoksia, jotka saisivat otettua sekajätteestäkin talteen ja kierrätykseen materiaalia, joka muutoin ohjautuisi polttoon.

Vantaan Energian tutkimusta vauhdittaa odotettavissa oleva EU-säännös, jonka mukaan sekajätteestä on tulevaisuudessa poistettava kierrätyskelpoinen materiaali ennen jätteen energiahyödyntämistä.

 

Jätevoimalan hiilidioksidi talteen

Vantaan Energia kaavailee voimaloidensa yhteyteen myös hiilidioksidin talteenottolaitosta.

Laitos ottaisi talteen yhtiön nykyisen jätevoimalan, jätevoimalan laajennuksen ja tulevan korkealämpötilalaitoksen tuottaman hiilidioksidin.

Vaaralliseksi luokiteltua jätettä käsittelevä korkealämpötilalaitos aloittaa toimintansa vuonna 2025.

Kaikkiaan talteen otettaisiin reilut 600 000 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Hiilidioksidi voidaan kuljettaa joko pysyvään loppuvarastoon Suomen ulkopuolelle tai hyödyntää esimerkiksi sementin valmistuksessa. Lopullinen käyttökohde selviää hankkeen edetessä.

Vantaan Energia on hakenut hiilidioksidin talteenottolaitoksen edellyttämää kaavamuutosta.

”Saamme jätteen energiahyödyntämisellä kierrätyskelvottomasta jätteestä energiat talteen tehokkaasti lämmittämään Vantaata”, kertoo Vantaan Energian kiertotalousliiketoiminnan johtaja Kalle Patomeri.

”Hiilidioksidin talteenotto mahdollistaisi vielä näiden väistämättömien päästöjenkin talteen ottamisen.”

 

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi ja Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Vantaan Energia. Vantaan Energian jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä kotitalouksien sekajätteestä.

Facebooktwitterlinkedin