Yli puolet teknologia-alan yrityksistä pitää kiertotaloutta mullistavana bisnesmahdollisuutena

Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma
Facebooktwitterlinkedin

Teknologiateollisuus ry on julkaissut ensimmäisenä Suomessa koko toimialaa koskevan kiertotalousohjelman.

Vuoteen 2035 ulottuvan ohjelman tavoitteina on auttaa yrityksiä luomaan kiertotaloudesta uudenlaista liiketoimintaa ja kasvua sekä kaksinkertaistaa materiaalitehokkuus ja kierrätysmateriaalien käyttö alan yrityksissä.

Deloitten laatiman raportin mukaan lähes 40 prosentilla Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on hyvät tai erinomaiset mahdollisuudet tehdä kiertotaloussiirtymä. Ohjelman kartoittamisessa kyselyyn vastanneista yrityksistä 57 prosenttia näkee kiertotalouden joko mullistavana tai merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena, ja 77 prosentilla kiertotalous on osa strategiaa tai tulossa osaksi strategiaa lähitulevaisuudessa.

 

Elinkaarta pidentämään

Yritykset näkevät, että resurssitehokkuus ja kierrätys, tuotteen elinkaaren pidentäminen ja uusiutuvuus tarjoavat kiertotaloussiirtymässä yrityksille suurimman potentiaalin.

Kiertotalousohjelmassa on todettu kiertotalousmahdollisuuksia kaikilla päätoimitaloilla, suunnittelusta ja konsultoinnista metallien jalostukseen.

”Yrityksemme voivat ottaa merkittävän roolin globaalissa kiertotaloussiirtymässä kehittämällä ja tarjoamalla kiertotaloutta mahdollistavia ratkaisuja ympäri maailmaa. Niillä on pitkäaikaista osaamista tuotteiden elinkaariajattelussa, toiminnan tehostamisessa, materiaalitehokkuudessa sekä palveluliiketoiminnassa. Toimialan kannattaa siis ehdottomasti hakea siivu markkinoilla olevista miljardeista”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Pirita Lindell, joka toimi kiertotalousohjelman vetäjänä.

Suomen mittakaavassa kiertotaloudesta saatavan vuotuisen arvonlisän on arvioitu olevan 2–3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä, ja kiertotaloustoimilla voidaan kasvattaa bruttokansantuotetta 1–2 prosenttia. Euroopan tasolla arvonlisäpotentiaaliksi on samassa ajassa esitetty jopa 1 800 miljardia euroa.

Kiertotaloussiirtymä voi tuoda Suomelle niin taloudellista, ekologista kuin sosiaalistakin hyötyä.

”Sen lisäksi, että kiertotalous on yrityksille iso kasvun mahdollistaja, se vahvistaa Suomen taloutta, työllisyyttä sekä ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Tällä hetkellä yli 90 prosenttia talouteen tulevista materiaaleista on neitseellisiä, ja kiertotalouden avulla voimme säästää huomattavasti luonnonvaroja, vähentää päästöjä ja pysäyttää luontokatoa”, Lindell kertoo.

Kuva: Teknologiateollisuus.

Facebooktwitterlinkedin