Ensimmäiset Joutsenmerkityt sijoitusrahastot markkinoille

Scanstockphoto
Facebooktwitterlinkedin

Ensimmäiset sijoitusrahastot ovat saaneet pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin. Suomen markkinoilla nämä ovat Handelsbanken Kestävä Energia, Swedbank Robur Ethica Sverige ja Swedbank Robur Ethica Global.

Pohjoismainen ympäristömerkki lanseerasi kesäkuussa kriteerit Joutsenmerkityille sijoitusrahastoille. Nyt ensimmäiset rahastot täyttävät Joutsenmerkin tiukat kriteerit.

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Pohjoismaisilla markkinoilla on yli 6 000 erilaista rahastoa.

”Joutsenmerkki ohjaa sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä”, Suomen Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtaja Magdalena Lönnroth sanoo. Lönnroth on myös Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja.

 

Mitä Joutsenmerkki sijoitusrahastossa tarkoittaa?

Poissulkeminen

Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia. Ne eivät saa tuottaa energiaa fossiilisista lähteistä. Ne eivät myöskään saa valmistaa aseita ja/tai tupakkaa.

Sisältäminen

90 prosenttia Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä on täytynyt suorittaa ESG-analyysi (Environmental, Social and Governance eli ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvä analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 % varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Rahasto saa tämän ohella lisäpisteitä, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Vaikuttaminen

Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston vastuullisuustyön tuloksia. Rahastoyhtiön on julkaistava ja päivitettävä Joutsenmerkityn rahaston omistukset kotisivuillaan vähintään neljästi vuodessa.

– Joutsenmerkityssä rahastossa on erittäin tiukat ESG-kriteerit. Sijoittamalla Joutsenmerkittyyn rahastoon tärkeimmät vastuullisen sijoittamisen kysymykset ovat valmiiksi huomioitu. Joutsenmerkki seuraa varainhoitajan toimintaa jatkuvasti ja varmistaa näin rahaston vastuullisuuden toteutumista sijoittajan puolesta, Lönnroth valottaa.

 

Kuva: Scanstockphoto

Facebooktwitterlinkedin