Karttoja kaukolämmön tulevaisuuteen

Kainuussa tehdään energiatekoja.
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Kajaanin ammattikorkeakoulun Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke on keskittynyt kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen ja vauhdittamaan uusien hiilineutraalien ratkaisuiden käyttöönottoa. Tavoitteena on ollut edistää energiasektorin siirtymää kohti vähähiilistä maailmaa, lisätä alueen osaamista aihepiiriin liittyen sekä luoda pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Yhtenä hankkeen lopputuotoksista on toteutettu kaksi tiekarttaa kaukolämmön tuotannon päästöjen vähentämiseksi Suomussalmella ja Kajaanissa. Teimme myös alustavan esiselvityksen mahdollisesta biojalostamosta Suomussalmelle.

Suomussalmen kunta oli tiiviisti mukana työstämässä tiekarttaa

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Suomussalmen kunnan ja Suomussalmen Energian kanssa kaukolämmöntuotannon tiekartan sekä biojalostamoselvityksen suhteen. Haluan osaltani kiittää molempia hyvin sujuneesta yhteistyöstä”, toteaa projektipäällikkö Silja Keränen Kajaanin ammattikorkeakoululta.

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliseen tiekarttaan on koottu toimia, joita Suomussalmella on jo tehty päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi kattiloiden saneeraus, savukaasupesurin hankinta sekä kaukolämpöverkon optimointi ovat jo vähentäneet päästöjä tähän mennessä.

”Tulevaisuudessa on ajatus kehittää digitalisaatiota edelleen sekä suunnitella tulevaisuuden tuotantorakennetta vähähiilisyys huomioiden”, kertoo Suomussalmen Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Nissinen.

Hankkeessa selvitettiin myös mahdollisen biojalostamon teknologiaa ja sopivuutta Suomussalmelle. Esiselvityksen perusteella sopiva teknologia voisi olla biohiilen valmistaminen pyrolyysillä. Pyrolyysissä puuta tai muuta biomassaa kuumennetaan vähähappisissa olosuhteissa. Lopputuotteena syntyy kaasuja – etenkin häkää ja hiilidioksidia – pyrolyysiöljyä sekä biohiiltä, jossa hiili pysyy sitoutuneena jopa vuosisatoja. Prosessissa syntyy myös hukkalämpöä, jota taas voidaan hyödyntää kaukolämmöksi.

Seuraavaksi on tarpeen tarkentaa mahdollisen biojalostamon suunnitelmia, käydä läpi potentiaalisia investoivia tahoja, arvioida eri raaka-aineiden ominaisuuksia sekä kartoittaa mahdollisuuksia pilotointilaitteistolle. Jatkotyötä on tarkoitus tehdä yhteistyössä.

”Kunnan näkökulmasta, kuntastrategiaankin kirjattuna, haluamme osaltamme olla edistämässä kestävää kehitystä ja vähentämässä kasvihuonekaasupäästöjä. Uudet, mahdolliset liiketoimintamahdollisuudet ja investoinnit kiinnostavat tietysti myös, jotta kunnan elinvoimaa saadaan kasvatettua”, toteaa Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen.

Kajaanin tiekartta on toteutettu yhteistyössä Loiste Lämpö Oy:n kanssa

Kajaanin tiekartassa hahmoteltiin toimia, joita on jo tehty ja mahdollisia tulevaisuuden lisätoimia kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi tähän mennessä tehdyistä toimista voi nostaa Kainuun Voiman pääkattilamuutoksen vuodelta 2016, jolla vastataan paremmin muuttuneeseen energian kysyntään. Renforsin Rannassa sijaitsevan, Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n hallinnoiman LUMI-supertietokoneen hukkalämpöä hyödynnetään Kajaanissa kaukolämmöksi. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen kuuluu Loiste Lämmön tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa kaukolämpö tullaan tuottamaan yhä enemmän erilaisia hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntäen. Loiste Lämpö on osaltaan selvittänyt esimerkiksi sähkökattilan sekä suuren mittakaavan lämpöpumpun soveltuvuutta kaukolämmön tuotantoon. Kaukolämmön älykäs ohjausjärjestelmä on tärkeä osa kokonaisuutta. Lisäksi pohdinnassa ovat esimerkiksi lämmönvarastointi sekä kaksisuuntainen lämpökauppa, jossa kiinteistöjen hukkalämpöä voisi hyödyntää osana kaukolämpöä.

Tiekarttoja esittelemään toteutettiin myös kaksi videota

Tulevaisuuden vähähiilisyystiekartat olivat yksi hankkeen merkittävimmistä tuloksista, joten niitä esittelemään työstettiin myös kaksi videota. Toinen video käsittelee Suomussalmen kokonaisuutta, ja toinen Kajaanin tiekarttaa.

Videot ovat katsottavissa Kajaanin ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Suomussalmen video: https://www.youtube.com/watch?v=uQ5ZJ_rSgZc

Kajaanin video: https://www.youtube.com/watch?v=bL7LwcSASWE

Teksti: Silja Keränen, Ella Lukkari ja Heidi Karppinen

Facebooktwitterlinkedin