Keskiössä pohjoinen jätehuolto

Kuva: Adobe Stock. Arktisella alueella kehitetään itä-länsi-suuntaista jäteyhteistyötä.
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vertailivat maidensa jätehuoltoa.

”Meillä kuljetetaan kaikki kierrätettävät jätejakeet etelään”, norjalainen tuumasi.

”Niin meilläkin”, sanoi ruotsalainen.

”Ja meillä”, jatkoi suomalainen.

Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen totesivat yhteistuumin, että pohjoisten alueiden kannattaisi vertailla kokemuksia ja ajatuksia jätehuollon kehittämisestä yhdessä.

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat kaikki pystysuunnassa pitkiä maita, ja pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä.

Maalaisjärjellä ajatellen rajat ylittävä käytännön yhteistyö olisi järkevää vähän kaikessa – myös jätehuollon koordinoinnissa.

Esimerkiksi Norjan Skibotteniin suunnitellaan keskitettyä biokaasulaitosta. Toteutuessaan se voisi olla sopiva osoite turistisesongin aikana myös Kilpisjärven alueella syntyville biojätteille.

NOWA-hanke vastaa innovaatioiden kaipuuseen

Jätehuoltokäytännöt ovat asia, joka on tähän mennessä ollut erittäin pitkälle jokaisen maan omassa hallinnassa. Euroopan unionin myötä sen jäsenmaiden toimintaa ohjaa toki EU-säännöstely.

Jatkuvasti uudistuvan jätelain myötä yhä useammassa maassa on kuitenkin herätty innovaation kaipuuseen jätehuollon saralla – ja juuri tähän kehityskohteeseen tarttuu Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Interreg Aurora -ohjelman rahoittama NOWA – Nordic Waste Management Vision -hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Norjan ja Ruotsin kanssa.

NOWA ja WANO

NOWA-hanke tekee tiivistä kiertotalouden ja jätehuollon yhteistyötä Norjassa toimivan NORCE-tutkimuslaitoksen Tromssan yksikön kanssa.

NORCE koordinoi WANO (Waste management in Arctic North) 2021–2024 -projektia, joka keskittyy Arktisen alueen jätehuollon mahdollisuuksiin, haasteisiin ja hyviin käytäntöihin.

WANO-projekti on herättänyt myös laajempaa kansainvälistä kiinnostusta, jonka osoituksena WANO kutsuttiin esittelemään Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen jätehuollon hyviä käytäntöjä Harvard Kennedy Centerin ja Arktisen neuvoston järjestämässä jätehuoltowebinaarissa huhtikuussa 2024.

”On ilahduttavaa, että Arktisen alueen jätehuollon uudet, innovatiiviset ratkaisut herättävät kiinnostusta aina Pohjois-Amerikkaa myöten. Harvardin ja Arktisen neuvoston webinaarissa nostettiin esille mm. kuntien aktiivisen roolin merkitys jätehuollon kehittämisessä, innovatiivisten edelläkävijäyritysten, kuten esimerkiksi norjalaisen Remiks-yhtiön tärkeä rooli inspiroimassa muita alan toimijoita, sekä jätehuoltoyhtiöiden keskinäisen yhteistyön tärkeys etenkin harvaan asutuilla pohjoisilla alueilla”, kommentoi Jukka Teräs, WANO-hankkeen projektipäällikkö.

Tyhjennykset voi optimoida

Yhtenä työkaluna eri jätejakeiden hyödyntämisessä pidetään myös digitalisoitumista.

Monet meille tutut jätteet ovat käyttökelpoista raaka-ainetta, ja kotitalouksissa tapahtuva lajittelu helpottaa näiden raaka-aineiden hyödyntämistä.

Edelleen sekajätteen joukkoon – ehkä toimivien lajittelumahdollisuuksien puuttuessa – päätyy kuitenkin iso määrä hyödynnettävää materiaalia, joka voidaan nykytekniikoilla ottaa jätevirroista talteen.

Myös pohjoisen pitkät välimatkat puhuvat jätealan digitalisoitumisen puolesta.

Jäteastian tyhjentäminen säännöllisin väliajoin on vanha, totuttu tapa, kun taas tutkimusten mukaan merkittävä osa astioita tyhjennetään ”väärään aikaan”.

Optimoitu tilannehan on sellainen, että tyhjennyshetkellä astian täyttöaste on sataprosenttinen, tai ainakin lähellä sitä. ”Tyhjän kulkeminen” kuluttaa aikaa ja rahaa sekä tuottaa päästöjä. Sellaiseen meillä ei pitäisi olla enää varaa.

Digitalisaation kautta jäteastian tyhjennys tai tyhjennysväli voidaan optimoida ajoreitistä riippuen, ja tähän tarkoitukseen erilaisia välineitä on jo kaupallisesti hyvin saatavilla.

Itä-länsi-yhteistyötä

Jätehuollon alueellista yhteistyötä tarvitaan jätteiden raaka-aineiden tuotannon turvaamiseksi sekä yhteisten alueellisten haasteiden ratkaisemiseksi.

NOWA keskittyy institutionaalisen yhteistyön ja synergiaratkaisujen rakentamiseen jätehuollossa.

Itä-länsi-yhteistyön lisääminen Pohjois-Kalottialueella (Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla) voisi johtaa synergioiden lisäämiseen ja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Kohdealueen jätehuollon sidosryhmien välisen vuoropuhelun lisääminen vähentää odottamattomien markkinamuutosten riskejä, edistää siirtymistä kilpailusta haasteiden jakamiseen ja arvon yhteiseen luomiseen toimintaprosesseissa.

Tule mukaan Arctic Waste Forumiin!

Esimerkkinä jätteenkäsittelyn haasteista pohjoisilla alueilla voidaan mainita akkujen ja paristojen huolimattoman kierrätyksen aiheuttamat tulipalot ja riskitilanteet jätteenkäsittelylaitoksilla viime vuosina mm. Pohjois-Norjassa.

Jätehuoltotoimijoiden kehittämien teknisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan akkujen ja paristojen kierrätykseen kuluttajien aktiivista informointia ja neuvontaa oikeiden kierrätystapojen osalta.

Käytännön yhteydenpidon pohjaksi nyt ollaan käynnistämässä toimintamuoto nimeltä Arctic Waste Forum AWF osana NOWA-hanketta.

Arktisen jätefoorumin kautta NOWA-projekti edistää kansainvälistä yhteistyötä ja puuttuu esteisiin ja hidasteisiin, jotka nykyisellään haittaavat yhteisten jätemarkkinoiden kehittämistä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla.

Tule mukaan kehittämään pohjoisten alueiden jätehuoltoa Arctic Waste Forumin asiantuntijoiden kanssa!

Lisätietoa AWF:stä löydät osoitteesta http://www.arcticwasteforum.com

Teksti: Ella Lukkari, Anna Tervonen, Outi Laatikainen, Jenni Kitti, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Jukka Teräs, NORCE

Kuva: Adobe Stock. Arktisella alueella kehitetään itä-länsi-suuntaista jäteyhteistyötä.

Facebooktwitterlinkedin