Mekaanisen puunjalostuksen jätepöly on arvomateriaali – voi korvata kemianteollisuuden fossiilisia raaka-aineita

Kuva: Adobe Stock. Toisen pöly voi olla toisen aarre.
Facebooktwitterlinkedin

Puun prosessoinnissa syntyvä jäte halutaan kiertoon. Pölyn hyödyntämistä kemianteollisuuden raaka-aineena edistetään nyt akateemisten tutkijoiden ja yritysten yhteisin voimin.

From Dust to Value (D2V) – Circular bio-based residues -hanketta vetävät Åbo Akademin uusiutuvien materiaalien kemian professori Chunlin Xu ja orgaanisen kemian professori Patrik Eklund.

Projektissa ovat mukana myös Helsingin ja Turun yliopistot. Yritysosallistujia ovat Boreal Bioproducts, Cajo Technologies, Fiberwood, GVK Coating Technology, Kiilto, Mirka, Tonester ja Woodly.

”Etsimme yhteistyössä ratkaisuja asiakkaiden esiin nostamiin tarpeisiin ja kehitämme osaamista, menetelmiä ja prosesseja, joita tarvitaan useampien lopputuotteiden tuottamiseen samasta raaka-aineesta tehokkaan biokonversion avulla”, Chunlin Xu kuvailee.

Vähähiilisempää hiekkapaperia

Yrityskumppaneista keskeisessä roolissa ovat hiomatuotevalmistaja Mirka ja kemian moniosaaja Kiilto, joiden omiin tutkimusohjelmiin D2V-hanke nivoutuu.

”Mirkassa tutkitaan hiontapölyn hyödyntämistä biopohjaisten tuotteiden raaka-aineena”, kertoo yhtiön kehityskemisti Monireh Imani.

Pöly on tuotannon sivuvirta, joka mahdollisten terveyshaittojensa vuoksi asettaa haasteita niin Mirkalle kuin teollisuudelle yleisesti. Se myös lisää kasvihuonekaasupäästöjä.

D2V-hankkeessa jo kehitetyn menetelmän avulla hiontapöly voidaan muuntaa biopohjaisiksi hartseiksi, joiden ansiosta syntyy ympäristöllisesti kestävämpiä ja vähähiilisempiä hiontatuotteita, kuten hiekkapaperia.

Kestävämpää rakentamista

Kiillon SUPER Healthy Buildings -hankkeessa luodaan puolestaan kestävämpää tulevaisuutta rakennetulle ympäristölle.

Vihreä siirtymä, digitalisaatio, elinkaariajattelu ja kasvutavoitteet muodostavat visiossa yhteisen ekosysteemin, kuvailee yhtiön johtava tutkija Tomi Nissinen.

”Yksi SUPER Healthy Buildings-visiomme teemoista on Kestävät raaka-aineet, johon liittyen Kiilto tutkii puupohjaisten kiertomateriaalien potentiaalia fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaajana”, Nissinen kertoo.

Loppuvuodesta 2023 startannut D2V-hanke jatkuu elokuuhun 2026. Business Finland rahoittaa hanketta miljoonalla eurolla.

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi

Kuva: Adobe Stock. Toisen pöly voi olla toisen aarre.

Facebooktwitterlinkedin