Metsä Boardille kiertotalouspalkinto

Metsä Board voitti laatupalkinnon
Facebooktwitterlinkedin

Suomen Laatuyhdistys jakoi ensimmäistä kertaa Suomen kiertotalouspalkinnon, joka on ensimmäinen ulkoiseen arviointiin perustuva kiertotalousaiheinen palkinto koko maailmassa.

Samalla jaettiin myös perinteinen Suomen laatupalkinto. Metsä Board puhdisti tänä vuonna pöydän ja voitti kummatkin palkinnot maailman laatupäivänä torstaina 11. marraskuuta Kalastajatorpalla.

Sekä Laatu- että Kiertotalouspalkinto perustuvat kansainväliseen EFQM-malliin (European Foundation for Quality Management), jota on käytetty tuhansissa yrityksissä kautta maailman. Jotta yritys saavuttaa korkeat pisteet arvioinnissa, kaikkien arvioitavien osa-alueiden on oltava kunnossa. Suomen Messusäätiö myönsi Metsä Boardin voittajatiimille yhteensä 30 000 euron suuruisen apurahan, sillä kummankin palkinnon arvo on 15 000 euroa.

”Arviointiin osallistuvat yritykset saavat globaaliin mittaristoon perustuvaa dataa kiertotaloudesta ja sen toteuttamisen tasosta omassa organisaatiossaan. He pystyvät näin parantamaan omaa vastuullisuustyötään ja siten kilpailukykyään – myös globaalisti”, kertoo Suomen Laatuyhdistyksen toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Kiertotalouspalkinnon arviointiraati toteaa perusteluissaan, että Metsä Boardin toimintaa leimaa liki oppikirjamainen selkeys ja systemaattisuus suunnan määrittelyssä, strategian toteuttamisessa sekä suorituskyvyn seurannassa ja raportoinnissa. Tämä vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, myös kiertotalouden näkökulmasta.

”Vastuullisuus on meillä nostettu yhtiömme strategiaan, menestystekijöihin ja mitattaviin tavoitteisiin. Yhtiömme on toimialan kärkipäässä useissa asiakkaiden ja sijoittajien arvostamissa vastuullisuuden luokituksissa. Arviointiin osallistuminen oli meille tilaisuus paitsi kehittää toimintaamme entisestään, myös saada vahvistus oikeasta suunnasta, kertoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio.

 

Kiertotalouden kehittäjiä

Kalastajatorpalla jaettiin myös Kiertotalouden kehittäjä -tunnustus. Sen saivat Accenture sekä Metsähallitus.

Quality Innovation Award -kilpailussa nostetaan esiin laadukkaita uusia innovaatioita. Vuoden 2021 parhaiksi arvioiduista palvelu- ja tuoteinnovaatioista palkittiin Metsä Spring Oy (potentiaaliset innovaatiot) ja Peikko Group Oy (liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset).

Lisäksi kunniamaininnan innovaatioistaan saivat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (koulutusalan innovaatiot) ja Elenia Verkko Oyj (liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset).

Laatupäivänä jaettiin myös ensimmäistä kertaa Kansainvälinen menestyjä -tunnustus, joka myönnettiin Elisa Oyj:lle. Lisäksi jaettiin Laadun kehittäjä -tunnustukset Laurea-ammattikorkeakoululle ja Uponor Infra Oy:lle

 

Kuva: Laatukeskus. Metsä Board palkittiin maailman ensimmäisellä ulkoiseen arviointiin perustuvalla kiertotalouspalkinnolla. Suomen Laatuyhdistys jakoi palkinnon ansiona strategisesta vastuullisuustyöstä.

Facebooktwitterlinkedin