Metsäjätti laajentaa vaatekuitubisnekseen

Facebooktwitterlinkedin

Metsä Groupin uusi innovaatioyritys Metsä Spring Oy tähtää tekstiilikuitumarkkinoille japanilaisen kumppanin kanssa. Tavoitteena on rakentaa Suomeen, mahdollisesti Äänekoskelle, satojen miljoonien eurojen uusi puutekstiilikuidun tehdasinvestointi.

Metsä Spring Oy:n ja japanilaisen Itochu Corporationin yhteishanke, tehdasinvestointia edeltävä koetehdas, on käynnistymässä nyt vuoden alussa Äänekoskella.
Koetehdasvaihetta varten Metsä Spring ja Itochu ovat perustaneet uuden yhteisyrityksen, MI Demo Oy:n. Koetehdas testaa Äänekosken biotuotetehtaan yhteydessä uniikkia valmistusmenetelmää, joka tuottaisi lyocellin tapaista biohajoavaa, kierrätettävää sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kilpailukykyistä katkokuitua tekstiiliteollisuuden tarpeisiin.

”Yhdistämme uudella teknologialla kaksi isoa firmaa. Metsä Groupin ydinosaamista ovat kestävä metsänhoito ja materiaalitehokas, laadukas selluntuotanto. Itochun ydinaluetta taas on tehdä katkokuidusta lankaa, kangasta ja vaatteita asiakkaille”, Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja Niklas von Weymarn tiivisti Äänekoskella lokakuun lopussa pidetyssä Plänet B -hankkeen tapahtumassa.

 

Kokeet käyntiin alkuvuodesta

Metsä Group on tutkinut puupohjaisten tekstiilikuitujen tuotantoa jo kymmenisen vuotta, ensin laajassa osaamisalustahankkeessa, sitten rinnalla omassa tutkimus- ja tuotekehitysohjelmassaan. Yhteistyö Itochun kanssa käynnistyi vuonna 2014. Vuonna 2016 yhtiöt pilotoivat menetelmää Saksassa. Siellä koemittakaava oli noin kilo kuitua tunnissa.

Demolaitoksen esisuunnittelu tehtiin viime vuonna. Lopulta Metsä Spring ja Itochu päättivät viime vuoden lokakuussa sijoittaa yhteensä 40 miljoonaa euroa koetehtaan perustamiseen. Koetehtaan kapasiteetti tulee olemaan noin 40 kiloa tunnissa ja tonni päivässä.

Biotuotetehtaan kuivaamattomasta sellusta osa ohjataan koetehtaalle putkistosta, joka siirtää sellun kuivauskoneeseen Äänekosken tehdasalueella.
”Tavoitteena on jossain vaiheessa rakentaa Suomeen tehdas, jonka kapasiteetti olisi yli 50 000 tonnia vuodessa. Se olisi satojen miljoonien eurojen investointi”, von Weymarn visioi.

Lopullinen päätös tehtaan rakentamisesta riippuu koetehdasvaiheen tuloksista. ”Pari vuotta menee varmasti, että kehitämme konseptia ja optimoimme sitä. Sitten vasta teemme päätöksen täyden mittakaavan tehtaasta.”

Von Weymarnin mukaan Metsä Groupilla olisi Suomessa useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja uudelle katkokuitutehtaalle.
”Äänekoski on yksi vahva ehdokas. Biotuotetehtaan alueella olisi tilaakin, sillä vanha tehdastontti on tyhjillään.”

 

Miljoonien tonnien markkinat

Tekstiiliteollisuudessa on valtava kysyntä entistä kestävämmin tuotetuille, puuvillamaisille kuiduille. Vielä 1960-luvulla puuvilla oli suurin tekstiilikuitulähde, mutta sen tuotantoa rasittaa esimerkiksi suuri vesijalanjälki, eikä tuotanto enää pysty vastaamaan kysyntään.

 Puupohjaisten kuitujen tuotanto on globaalisti noin 6 miljoonaa tonnia, eli sen osuus on vain muutamia prosentteja noin 100 miljoonan tonnin tekstiilikuitujen kokonaismarkkinasta. Valtaosa puukuituprosesseista vaatii kuitenkin esimerkiksi sellaisten kemikaalien käyttöä, että prosesseista aiheutuu työturvallisuusriskejä ja ympäristöongelmia.

Von Weymarn arvioi, että vain noin kolmasosa nykyisistä puupohjaisen tekstiilikuidun valmistusprosesseista täyttää vaatebrändiomistajien arvoketjulleen asettamat, yhä tiukentuvat kestävyyskriteerit. Markkinoilla olisi siis tilaa uusille, vastuullisille tuotantomenetelmille.

”Olemme tehneet meidän valmistuskokonaisuudestamme elinkaariarvion, ja tulokset näyttävät hyviltä sekä ympäristövaikutuksiltaan että sosiaalisilta vaikutuksiltaan. Yksi vahvuutemme on se, että katkokuitu tuotetaan paikallisesti. Puu, sellu ja katkokuitu tuotetaan kaikki sadan kilometrin säteellä. Tämä on sataprosenttisesti jäljitettävä materiaali.”

Metsä Group perusti toukokuussa 2018 pääomasijoitusyhtiö Metsä Spring Oy:n. Yhtiö tukee Metsä Groupin bisnesekosysteemeihin liittyvien, pienten startup- ja spinout-yritysten bisneksen skaalaamista demovaiheesta teolliseen tuotantoon niin sanotussa kuoleman laakso -vaiheessa, jossa tutkimus- ja kehitystyö on jo tehty, mutta toimivuus pitäisi osoittaa suuremmilla koetehtailla.

”Biotaloudessa tämä kuoleman laakso on erityisen vaikea ylittää, koska siellä tarvitaan usein isoja koetehtaita, joiden rahoittaminen julkisin instrumentein on vaikeaa.” Metsä Spring on toistaiseksi sijoittanut MI Demon lisäksi helsinkiläiseen, puukomposiitista design-kylpyhuonekalusteita valmistavaan Woodioon.

 

Kuvat: Metsä Group, Sami Karppinen: Metsä Spring ja sen japanilainen kumppani Itochu suunnittelevat uuden, ekologisen tekstiilikuidun valmistamista sellusta.

Äänekosken biotalouden ekosysteemi saattaa laajentua entisestään tulevaisuudessa puutekstiilikuitutehtaalla.

Facebooktwitterlinkedin