Mustankorkean biokaasulaitos harjakorkeuteen

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Mustankorkea Oy. Biokaasulaitoksen rakentaminen on edennyt aikataulun mukaan Jyväskylässä.

26.1.2017

BioGTS:n suunnittelema ja toteuttama biokaasulaitos nousee vauhdilla Mustankorkea Oy:n jätekeskukseen Jyväskylässä. Laitoksen harjannostajaisia vietettiin 13. tammikuuta. Biokaasun tuotannon on tarkoitus olla täydessä vauhdissa elokuussa.

Viime keväänä alkaneet rakennustyöt ovat jatkuneet koko talven suunnitelmien mukaisesti. Reaktorit ovat jo paikallaan. Työmaalla paiskii hommia tällä hetkellä noin 25 ihmistä. Tammikuussa on tehty laiteasennuksia, laitokseen liittyvien teknisten rakennusten perustustöitä sekä valmisteltu piha-alueen kaasuputkistoja ja tankkausta. Seuraavaksi on alkamassa muun muassa liete- ja kaasusäiliöiden valmistelu.

”Biokaasulaitos on ollut hyvin mielenkiintoinen työmaa. Rakennuksen sisätila on korkeimmillaan 11 metriä ja pinta-alaa on noin 1500 neliömetriä”, kertoo BioGTS:n vastaava mestari Olli-Pekka Furuholm.

 

Tulipalo muutti suunnitelmia

Biokaasulaitos nousee lokakuussa tulipalossa tuhoutuneen kompostointilaitoksen viereen. Palo ei ole viivästyttänyt uuden rakentamista, mutta suunnitelmia jouduttiin hieman hiomaan.

”Uusi biokaasulaitos ja uudelleen rakennettava kompostointilaitos valmistuvat suunnilleen yhtä aikaa. Kahden laitoksen välille oli tarkoitus tulla yhteisiä sähkö- ja vesiliittymiä, jotka on nyt jouduttu miettimään uudelleen ”, sanoo Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen.

 

Autojen tankkiin

Biokaasulaitos on Mustankorkean kaikkien aikojen suurin investointi: kustannusarvio on 8 miljoonaa euroa.

Valmistuessaan laitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä ja jätevedenpuhdistamon lietteistä biometaania, jota käytetään liikennepolttoaineena. Tuotannossa jäljelle jäävät humus ja ravinteet hyödynnetään Mustankorkean omissa kompostimultatuotteissa.

Facebooktwitterlinkedin